BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurczewska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki; Aalto University, Finland)
Title
Od pomysłu do przedsięwzięcia - koncepcja sposobności przedsiębiorczych
Source
Przegląd Organizacji, 2011, nr 5, s. 16-19, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Dostęp do informacji, Wiedza, Kapitał ludzki, Proces uczenia się, Kapitał społeczny, Konceptualizacja
Entrepreneurship, Access to information, Knowledge, Human capital, Learning process, Social capital, Conceptualisation
Note
summ.
Abstract
Nauka o przedsiębiorczości poddaje obecnie dyskusji i badaniom przede wszystkim zagadnienie istnienia, identyfikacji, powstawania, rozwoju czy wykorzystywania tzw. sposobności przedsiębiorczych. Celem artykułu jest konceptualizacja sposobności przedsiębiorczych, zarówno jako procesu (wiodącego od idei do eksploatacji sposobności), jak i zespołu kompetencji jednostek. Dwutorowe spojrzenie pozwala na zrozumienie jednego z podstawowych zagadnień, którym zajmuje się obecnie nauka o przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

One of the most challenging issue in entrepreneurship research is a concept of existence, identification, discovery or creation of entrepreneurial opportunities. The aim of the paper is to conceptualize opportunities both as a process (leading from idea to venture creation) and as a set of competences of individuals. Dual perspective on opportunities enables better understanding of opportunities and highlight its heterogeneity and complexity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ALVAREZ S.A., BARNEY J.B., Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action, ..Strategic Entrepreneurship Journal" 2007, vol. 1.
 2. ARDICHVILI A., CARDOZO R., RAY S., A Theory of Entrepreneurial Opportunity Identification and Development, ..Journal of Business Venturing" 2003, vol. 18, no. 1.
 3. BARON R.A., Opportunity Recognition: A Cognitive Perspective, Academy of Management Best Conference Paper 2004 ENT.
 4. BARON R.A., Opportunity Recognition as Pattern Recognition: How Entrepreneurs "Connect the Dots" to Identify New Opportunities, "Academy of Management Perspectives" 2006, February.
 5. BARON R.A., ENSLEY M.D., Opportunity Recognition as the Detection of Meaningful Patterns: Evidence from Comparisons of Novice and Experienced Entrepreneurs, "Management Science" 2006, vol. 52, no. 9.
 6. D'SOUZA R., Opportunity Identification: Role of Knowledge Heterogeneity and Opportunity Identification Process, Proceedings of ICSB Conference, Cincinnati 2010.
 7. ECKHARDT J.T., SHANE S.A., Opportunities and Entrepreneurship, "Journal of Management" 2003, vol. 29, no. 3.
 8. FIET J.O., A Prescriptive Analysis of Search and Discovery, "Journal of Management Studies" 2007, vol. 44, no. 4.
 9. FRANK H., MITTERER G., Opportunity Recognition - State of the Art und Forschungsperspektiven, "Zeitschrift für Be-triebswirtschaft" 2009, 79 J-g., Nr. 3.
 10. GAGLIO CM., KATZ J.A., The Psychological Basis of Opportunity Identification: Entrepreneurial Alertness, "Small Business Economics" 2001, vol. 16, no. 2.
 11. HOLCOMBE R.G., The Origins of Entrepreneurial Opportunities, "Review of Austrian Economics" 2003, vol. 16, no. 1.
 12. KRUEGER N.F., REILLY M.D., CARSRUD A.L., Competing Models of Entrepreneurial Intentions, " Journal of Business Venturing" 2000, vol. 15.
 13. LUMPKIN, G.T, LICHTENSTEIN B.B., The Role of Organizational Learning in the Opportunity-Recognition Process, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2005, July.
 14. McMULLEN J.S., PLUMMER L.A., ACS Z.J., What is an Entrepreneurial Opportunity?, ..Small Business Economics" 2007, vol. 28.
 15. PUHAKKA V, Effects of Social Capital on the Opportunity Recognition Process, ..Journal of Enterprising Culture" 2006, vol. 14, no. 2.
 16. SARASON Y, DEAN T., DILLARD J.F., Entrepreneurship as the Nexus of Individual and Opportunity: A Structuration View, "Journal of Business Venturing" 2006, vol. 21.
 17. SARASVATHY S.D., DEW N., VELAMURI S.R., VENKATARAMAN S., Three Views of Entrepreneurial Opportunity, in: Z.J. ACS, D.B. AUDRETSCH (eds.), Handbook of Entrepreneurship Research, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 2003.
 18. SHANE S., A General Theory of Entrepreneurship. The Individual-Opportunity Nexus, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 19. SHANE S., VENKATARAMAN S., The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, " Academy of Management Review" 2000, vol. 25, no. 1.
 20. SHORT J.C., KETCHEN D.J. JR., SHOOK C.L, IRELAND R.D., The Concept of "Opportunity" in Entrepreneurship Research: Past Accomplishments and Future Challenges, "Journal of Management" 2010, vol. 36, no. 1.
 21. Słownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, wydanie elektroniczne, http://sjp.pwn.pl/
 22. VENKATARAMAN S., SARASVATHY S.D., Strategy and Entrepreneurship: Outlines of an Untold Story, in: M.A. HITT, R.E. FREEMAN, J.S. HARRISON (eds.), Handbook of Strategic Management, Blackwell, Oxford 2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu