BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupowicz Joanna, Kwiatkowska-Ciotucha Dorota
Title
O metodach prognozowania zmiennych charakteryzujących się stałym poziomem i wahaniami sezonowymi
On Forecasting Methods of Variables Characterised by Stable Level and Seasonal Changes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (2), 1999, nr 811, s. 168-177, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Ekonometria, Metody prognozowania, Prognozowanie
Econometrics, Forecasting methods, Forecasting
Note
summ.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu