BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łysik Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Kompetencje pracowników wobec zmian w otoczeniu organizacji
Professional Competencies towards Changes in Organisational Environment
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 872, s. 45-55, rys., bibliogr. 17 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Otoczenie organizacji, Kwalifikacje zawodowe, Kompetencje pracownicze, Zarządzanie kompetencjami
Organisation environment, Professional skills, Employees competencies, Competence management
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia dostosowania kompetencji pracowniczych do zmieniających się warunków w otoczeniu organizacji oraz zaprezentowanie koncepcji nowej kategorii pracowników – pracowników wiedzy (knowledge wolkers) jako odpowiedzi na postępujące zmiany. (…) Ze względu na ograniczone ramy niniejszego opracowania poprzestano na krótkim omówieniu zagadnień takich jak kompetencje czy globalizacja oraz zdefiniowano tylko podstawowe i najważniejsze zadaniem autora problemy. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to present the concept of the turbulent environment of organisations and its influence on employee competencies. The competency set of today’s professionals must adapt to turbulent times. These new environmental changes are exemplified mainly by the computerisation and intellectualisation of work. There are new types of organisational structures, omnipresent uncertainty and hyper-competition - these are what make innovation important. Most importantly, the approach to human capital has changed significantly during the last decade; it is no longer considered an expense, more an investment that will allow a company to profit in future. It is indisputable that the way work is done has changed significantly during the last 50 years, and resulted in changes in today’s model of an employee, who is described as knowledge workers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. [2005], Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. 2, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Boyatzis R.E. [1982], The Competent Manager. A Model of Effective Performance, John Wiley & Sons, New York.
 3. Bratnicki M. [2000], Kompetencje przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 4. Cushway B. [2003], The Handbook of Model Job Description, Kogan Page, London.
 5. Davenport T.H. [2007], Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 6. Drucker P. [1995], Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa.
 7. Filipowicz G. [2008], Rozwój organizacji przez rozwój efektywności pracowników, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 8. Fragomeni F., Longo F. [2009], The Case of Enterprises Economical Co-operation in the Framework of the European Union Economical Policy in the New Economy [w:] Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Cracow University of Economics, Cracow.
 9. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją [2008], red. S. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa.
 10. Koźmiński A. [2004], Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 11. Levy-Leboyer C. [1997], Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.
 12. Oleksyn T. [2006], Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Penc J. [2002], Strategie zarządzania, Placet, Warszawa.
 14. Pocztowski A. [1996], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 15. Whiddett S. Hollyforde S. [2003], A Practical Guide to Competencies: How to Enhance Individual and Organizational Performance, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 16. Zarządzanie wiedzą [2008], red. D. Jamielniak, A. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 17. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki [2004], red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu