BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stabryła Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Multi-aspect Analysis of Management Systems
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 871, s. 5-23, tab., bibliogr. 11 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Systemy zarządzania, Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, Teoria organizacji i zarządzania
Enterprise management, Management system, Enterprise management systems, Theory of organization and management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie ramowej koncepcji analizy o charakterze badań diagnostycznych opartych na formule pięciu aspektów określenia systemu zarządzania. Wyróżniono następujące aspekty: celowościowy, podmiotowy, strukturalny, funkcjonalny i instrumentalny. Tworzą one model poznawczy, który wraz z zarządzaniem dziedziną (będącą rodzajem działalności lub zasobem) stanowi podmiot diagnozy. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present an overall concept of diagnostic research based on the formula of five aspects - objective-related, subjective, structural, functional and instrumental - for identifying management systems. The paper also focuses on the universal approach to interpreting the concept of management systems, the meaning of multi-aspect management system diagnosis, and the methodology of analysing corporate management systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beer S. [1984], The Viable System Model: Its Provenance, Development, Methodology and Pathology, „The Journal of the Operational Research Society”, vol. 35, no. 1.
 2. Bertalanffy L.V. [1962], General Systems Theory. A Critical Review, „General Systems”, vol. VII.
 3. Bieniok H., Ingram M., Marek J. [1998], Przedmiot i metoda diagnozy systemu zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1.
 4. Bleicher K. [2004], Das Konzept Intergriertes Management. Viscionen-Missionen-Programme, Campus, Frankfurt, New York.
 5. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy [2009], red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Hatch M.J. [2002], Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Jackson M.C. [2003], Systems Thinking: Creative Holism for Managers, J. Wiley, New York.
 8. Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki [1986], red. A. Stabryła i J. Trzcieniecki, PWN, Warszawa.
 9. Pawełek B. [2008], Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 10. Schwaninger M. [2006], Intelligent Organizations. Powerful Models for Systemic Management, Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
 11. Stabryła A. [2005], Categorization as an Instrument in Managing Company Development Capacity, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu