BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiklicki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Wzorce wdrożenia TQM
TQM Implementation Patterns
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 871, s. 103-114, rys., bibliogr. 20 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Zarządzanie przez jakość, Zarządzanie jakością, Normy jakościowe, Metody zarządzania jakością
Total Quality Management (TQM), Quality management, Quality standards, Quality management methods
Note
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest prezentacja I uporządkowanie niejednorodnych wzorców (sposobów, modeli, podejść, procedur, strategii) wdrożeń TQM na podstawie opisów i analiz opublikowanych w zagranicznej literaturze. Wybór takiego źródła informacji podyktowany jest większym doświadczeniem amerykańskich i zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw we wdrożeniach TQM. Firmy amerykańskie pierwsze podjęły wysiłek przeniesienia koncepcji zarządzania jakością wywodzącej się z odmiennej od zachodniej japońskiej kultury zarządzania. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present patterns for the implementation of TQM in organisations in the light of the experience of foreign enterprises. The main types of implementation models applied in Japan and the United States are identified. This is followed by a discussion of the classification of different implementation frameworks. References to ISO 9000 are given as one means of adopting TQM. Conclusions are drawn based on an analysis of the literature on TQM implementation patterns. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagiński J. [1993], Zarządzanie jakością totalną (TQM) według J.S. Oaklanda, Bellona, Warszawa.
 2. Costin H. [1994]. Readings in Total Quality Management, Dryden Press, Orlando.
 3. Dahlgaard S.M.P. [1999], The Evolution Patterns of Quality Management: Some Reflections on the Quality Movement, „Total Quality Management”, vol. 10, no. 4&5.
 4. Ishikawa K. [1986], How to Apply Company-Wide Quality Control in Foreign Countries, Report no. 15, University of Wisconsin-Madison, Center for Quality and Productivity Improvement, November.
 5. Kanji G.K. [1994], Total Quality Management and Statistical Understanding, „Total Quality Management”, vol. 5, no. 3.
 6. Kanji G.K. [1996], Implementation and Pitfalls of Total Quality Management, „Total Quality Management”, vol. 7, no. 3.
 7. Khoo H.H., Tan K.C. [2003], Managing for Quality in the USA and Japan: Differences between the MBNQA, DP and JQA, „The TQM Magazine”, vol. 15, no. 1.
 8. Liker J.K., Fruin W.M., Adler P.S. [1999], Remade in America. Transplanting & Transforming Japanese Management Systems, Oxford University Press, New York-Oxford.
 9. Martinez-Lorente A.R., Dewhurst F., Dale B.G. [1998], Total Quality Management: Origins and Evolution of the Term, „The TQM Magazine”, vol. 10, no. 5.
 10. Mohrman S.A. et al. [1995], Total Quality Management: Practice and Outcomes in the Largest US Firms, „Employee Relations”, vol. 17, no. 3.
 11. Moore B., Brown A. [2006], The Application of TQM: Organic or Mechanistic?, „International Journal of Quality & Reliability Management”, vol. 23, no. 7.
 12. Morgan G. [2008], Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Oakland J. [2002], Kompleksowe zarządzanie jakością [w:] Podręcznik zarządzania jakością, red. D. Lock, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Sun H., Li S., Ho K. [2004], The Trajectory of Implementing ISO 9000 Standards versus Total Quality Management in Western Europe, „International Journal of Quality & Reliability Management”, vol. 21, no. 2.
 15. Sun H. [1999], The Patterns of Implementing TQM versus ISO 9000 at the Beginning of the 1990s, „International Journal of Quality & Reliability Management”, vol. 16, no. 3.
 16. Tai K. [1993], Confucianism and Japanese Modernization: A Study of Shibusawa Eiichi [in:] Japan Business: Cultural Perspectives, S. Durlabhji, N.E. Marks, S. Roach, State University of New York Press, New York.
 17. Thiagarajan T., Zairi M. [1997], A Review of Total Quality Management in Practice: Part III, „The TQM Magazine”, vol. 9, no. 6.
 18. Witcher B. [1995], The Changing Scale of Total Quality Management, „Quality Management Journal”, vol. 2, no. 4.
 19. Young S.M. [1992], A Framework for Successful Adoption and Performance of Japanese Manufacturing Practices in the United States, „Academy of Management Review”, October.
 20. Yusof S.M., Aspinwall E. [2000], Total Quality Management Implementation Frameworks: Comparison and Review, „Total Quality Management”, vol. 11, no. 3.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu