BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łobejko Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Systemy informacyjne w procesie zarządzania wiedzą
Source
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2003, t. 85 (LXXXV), s. 65-108, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Keyword
System informacyjny przedsiębiorstwa, System informacyjny, Systemy wspomagania decyzji, Systemy wspomagania zarządzania
Information system of enterprises, Information system, Decision Support Systems (DSS), Management support systems
Abstract
W artykule zaprezentowano nowoczesne systemy informacyjne. Pokazano wzajemne zależności pomiędzy elementami systemu informacyjnego a przedsiębiorstwem. Opisano tworzenie i rozwijanie systemów informacyjnych, a także przedstawiono systemy wspomagania decyzji oraz systemy wspomagania pracy grupowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Berkman E., Złe dobrego początki, CIO (Darwin), April 2001.
 2. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge, Harvard Busness School Press, Boston 1998.
 3. Dziobak T., Potęga informacji, „Teleinfo” 2002, nr 1-2.
 4. Flakiewicz W., Systemy informacyjne przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1987.
 5. Gigant R., Pickot A., Reichwald R., Information, Organisation and Mangement, Wiley, New York 1997.
 6. Gryciuk W., Zwierciadło rynkowych relacji, „Teleinfo” nr 44, 29.10.2001.
 7. Harry M., Business Information: A System Approach, Pearson Education Limited, 2001.
 8. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 9. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.). Zarządzanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 10. Laudon K.C., Laudon J.P., Management Information Systems, wyd. 6, Prentice-Hall Int. Inc., New York 2000.
 11. Malhotra, Y., Knowledge Management for E-Business Performance: Advancing Information Strategy to »Internet Time«, „Information Strategy: The Executive’s Journal”, Vol. 16(4), Summer 2000.
 12. Morgan G., Obrazy organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 13. Niedzielska E. (red.), Informatyka ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 14. Oleński J. (red.), Procesy i systemy informacyjne w środowisku wirtualnym, KIGiAE WNE UW, Warszawa 1999.
 15. Senn J.A., Information Systems in Management, Wadsworth CA, 1990.
 16. Turban E., McLean E., Wetherbe J., Information Technology for Management, Wiley, New York 1999.
 17. www.eGov.pl
 18. www.fazlagic.prv.pl
 19. www.perspecta.com/
 20. www.pyton.com.pl
 21. www.pytonsoftware.com
 22. www.smok.pyton.pl
 23. www.sap.com/poland/rozwiazania/bi/komponenty/km/
Cited by
Show
ISSN
0239-9512
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu