BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafraniec Jadwiga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Rezerwy w rachunku zysków i strat
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 194-196
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Zabezpieczenie majątkowe, Rachunek zysków i strat, Materiały konferencyjne
Security on property, Profit and loss statement, Conference materials
Abstract
Rezerwy za wyjątkiem rezerw kapitałowych, które nie były przedmiotem niniejszego opracowania, mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy osiągnięty w roku obrotowym i zaprezentowany w rachunku zysków i strat.
Utworzenie rezerw w roku obrotowym w którym wyniki finansowe są dobre lub bardzo dobre, zapewnia jednostce gospodarczej bezpieczeństwo w zakresie kontynuacji działalności gospodarczej w roku następnym i nie dopuszcza do przenoszenia strat lub zagrożeń dotyczących danego roku obrotowego na lata następne. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu