BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanek Mirosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Ryzyko w bieżącej działalności podmiotu gospodarczego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 197-200, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Ryzyko w przedsiębiorstwie, Ryzyko operacyjne, Ryzyko finansowe, Materiały konferencyjne
Enterprise risk, Operational risk, Financial risk, Conference materials
Abstract
Przedstawione rodzaje ryzyka są tylko cząstką w ogromnej liczbie ryzyk związanych z funkcjonowaniem każdego podmiotu. Właściwe i skuteczne zarządzanie ryzykiem jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokładnie poznamy i zrozumiemy przyczyny jego występowania oraz nauczymy się szacować wielkość tego ryzyka. W zarządzaniu ryzykiem stosuje się określone strategie, wśród których wyróżnia się:
1) unikanie ryzyka, m. in. przez likwidację lub ograniczenie przyczyn wywołujących straty,
2) zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia strat,
3) zmniejszenie skali wystąpienia strat,
4) przeniesienie ryzyka na inne podmioty (ubezpieczenie, reasekuracja).
Sposób zarządzania uwzględniający ryzyko w podejmowanych decyzjach pozwoli na utrzymywanie określonej pozycji na rynku. Niepewność niesie ze sobą pewne zagrożenia, stwarza również nowe szanse. Podejmowanie ich w granicach dobrze rozpoznanego i skalkulowanego ryzyka będzie źródłem rozwoju i sukcesu podmiotu gospodarczego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
  2. Nowak E.: Analiza progu rentowności, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1993.
  3. Wierzbińska M.: Ryzyko w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu