BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sporządzanie krótkookresowego rachunku kosztów i wyników
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 201-203
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Krótkookresowy rachunek wyników, Rachunek kosztów i wyników, Materiały konferencyjne
Short-term profit and loss account, Costs and results account, Conference materials
Abstract
Gospodarka rynkowa wymaga sporządzania prostych i częstych rachunków kosztów i wyników celem ustalenia efektów gospodarowania. Rachunki takie sporządza się dla całej firmy lub poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Do obliczeń przyjmuje się dane retrospektywne lub prospektywne. Konstrukcja rachunku krótkookresowego oparta jest na założeniach porównawczego lub kalkulacyjnego rachunku zysków i strat. Produkty mogą być kalkulowane w kosztach pełnych lub zmiennych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu