BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wnęk Zdzisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Controlling w złożonej strukturze kapitałowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 204-208, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Controlling, Cykl życia produktu, Grupa kapitałowa, Materiały konferencyjne
Controlling, Product life cycle, Capital group, Conference materials
Abstract
Problematyka powiązań kapitałowych przedsiębiorstw jest stosunkowo "młoda" w warunkach polskiej gospodarki rynkowej. Przedstawione w referacie rozważania mogą stać się bazą dla sformułowania bardziej szczegółowych wytycznych dla budowy systemu controllingu udziałów w polskich grupach kapitałowych.
Na zakończenie warto dodać, że ranga zadań controllingu udziałów jest tak samo istotna również w pozostałych fazach cyklu życia udziałów. Pierwszorzędną rolę w fazie akwizycji odgrywa dostarczenie właściwych informacji do podjęcia trafnych decyzji alokacyjnych, zaś w fazie dezinwestycji, informacji pozwalających zminimalizować negatywne skutki finansowe błędnych decyzji faz poprzednich. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Helin A., Stephens M.: Finansowe grupy kapitałowe. "Życie Gospodarcze" nr 14/1997.
  2. Ignatowski R.: Metody konsolidacji, a pozycja finansowa holdingu. "Nowa Europa" nr 24/1997. Dodatek: Rachunkowość w sterowaniu rentownością.
  3. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. Warszawa 1992.
  4. Vollmuth H.J.: Controlling. Analizy operacyjne i strategiczne. Warszawa 1995.
  5. Ebel A., Langerer В.: Ansatzpunkte eines Beteiligungs-Controlling unter besonderer Berücksichtigung des Beteiligungslebenzyklus. "Betrieb und Wirtschaft" nr 20/1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu