BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowosielski Michał (Instytut Zachodni w Poznaniu)
Title
O tożsamości zbiorowej w ruchach społecznych
On Collective Identity in Social Movements
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 79-93, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Kłopoty z tożsamością
Keyword
Tożsamość, Psychologia grupy, Ruchy społeczne
Identity, Group psychology, Social movements
Note
summ.
Abstract
Badacze ruchów społecznych stosunkowo dużo miejsca poświęcają problematyce tożsamości. Stało się to szczególnie widoczne, gdy ukonstytuowana w latach 50. i 60. teoria ruchów społecznych - po latach dominacji podejść związanych z teorią działania zbiorowego oraz po dokonanym wiatach 60. zwrocie w kierunku koncepcji związanych z teorią wyboru społecznego - okazała zainteresowanie nieco bardziej kulturowymi analizami działań zbiorowych. Przejście to nastąpiło na gruncie koncepcji społecznego konstrukcjonizmu i tzw. teorii nowych ruchów społecznych. Tożsamość uczestników ruchów społecznych stała się jednym z kluczowych tematów analizy, choć, co należy podkreślić, była traktowana w bardzo różny sposób. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the role of the concept of collective identity in a comprehensively (widely) understood sociological reflection on social movements. Since the 1960s the role of identity in the theoretical and empirical considerations has decisively increased. The main subjects of interest are first of all: sources of identity, coherence of identity and its influence on differences in the level of engagement of the participants. Apart from the theoretical discussion of these problems the author presented in this article also fragments of inter-views with those participating in social movements, which illustrate some of the theses discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Benford R.D., Snow D.A. (2000), Framing Processes and Social Movements, Annual Review of Sociology 26.
 2. Castells M. (1999), The Power of Identity, Blackwell Publishers, Oxford.
 3. Gusfield J.R. (1994), The Reflexivity of Social Movements: Collective Behavior and Mass Society Theory Revisited, [w:] E. Larana, H. Johnston, J.R. Gusfield (red.), New Social Movements. From Ideology to Identity, Temple University Press, Philadelphia.
 4. Johnston H., Larana E., Gusfield J.R. (1994), Identities, Grievances, and New Social Movements, [w:] E. Larana, H. Johnston, J.R. Gusfield (red.), New Social Movements. From Ideology to Identity, Temple University Press, Philadelphia.
 5. Klandermans B. (1994), Transient Identities? Membership Patterns in the Duth Peace Movement, [w:] E. Larana, H. Johnston, J.R. Gusfield (red.), New Social Movements. From Ideology to Identity, Temple University Press, Philadelphia.
 6. Kolektyw Rozbrat (2005), www.rozbrat.org/sklot.htm
 7. Langlois S. (2001), Identity Movements, http://nationalism.org/library/science/nationalism/ langlois/langlois-identity.pdf.
 8. Melucci A. (1989), Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society, Temple University Press, Philadelphia.
 9. Melucci A. (1995), The Processes of Collective Identity, [w:] H. Johnston, B. Klandermans (red.), Social movements and Culture, UCL Press, London.
 10. Misztal B. (1984), Socjologiczna teoria ruchów społecznych, Studia Socjologiczne 94.
 11. Mueller C. (1994), Conflict Networks and the Origins of Women's Liberation, [w:] E. Larana, H. Johnston, J.R. Gusfield (red.), New Social Movements. From Ideology to Identity, Temple University Press, Philadelphia.
 12. Poletta F., Jasper J.M. (2001), Collective Identity and Social Movements, Annual Review of Sodology.
 13. Robnett B. (2003), Reflexivity Processes, and Collective Identity in Social Movement Organizations, http://www.sscnet.ucla.edu/soc/groups/ccsa/robnett.pdf.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu