BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczak Marcin (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Kategoria tożsamości w perspektywie konstruktywizmu społecznego
Category of Identity in the Perspective of Social Constructivism
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 95-119, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Kłopoty z tożsamością
Keyword
Tożsamość narodowa, Stosunki międzynarodowe, Psychologia społeczna, Konstruktywizm
National identity, International relations, Social psychology, Constructivism
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem mojej uwagi jest pojęcie tożsamości funkcjonujące w ramach teorii konstruktywizmu społecznego w nauce o stosunkach międzynarodowych. Nie odnoszę się do podejścia konstruktywistycznego w naukach społecznych jako takich, lecz do teorii rozwijanej głównie przez Alexandra Wendta i Johna Ruggie opisującej zachowanie państw jako podmiotów działających w ramach systemu międzynarodowego. Kategoria tożsamości odgrywa w niej istotną rolę. Jednocześnie jednak rodzi szereg problemów. Stąd w artykule przybliżam ryzykowny zabieg stosowania kategorii tożsamości w odniesieniu do państw, a także zastanawiam się, jakie korzyści mógłby przynieść on na płaszczyźnie analitycznej i czy rzeczywiście pozwala przedstawić lepsze wyjaśnienia zjawisk z dziedziny stosunków międzynarodowych niż panujące dotąd konkurencyjne teorie. (fragment tekstu)

The article presents an assumption of social constructivism, emerging from the new paradigm of the theory of international relations. The main place occupy the cultural factors and the category of identity. It is referred to state as supraindividual corporate actors. The author attempts to bring closer the specificity of application of the concept of identity to corporate actors and to show the previousness and constitutiveness of the corporate actor postulated by constructivists with respect to his/her "interest". The category of identity functions both at the level of the international system and its role in the formation of self-identification of states assubjects as well as within the interaction between and among particular corporate actors. In the latter of particular importance are the mechanisms of "assuming roles" and "assigning in a role" and "defining of a situation" connected with them. The category of identity referred to a supraindividual actor is at the same time divided into four kinds: corporate identity, type identity, role identity and collective identity. In the last part of the article the author tries to apply the theoretical conceptions of constructivists to the analysis of "the orange revolution" in the Ukraine and the European conflict centred on the war in lraq and transatlantic relations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Eco U. (2004), Europa między odrodzeniem a upadkiem, Krytyka Polityczna, 4,158-161.
 2. Esterhazy P. (2004), My, wichrzyciele. Jak duży jest europejski karzeł?, Krytyka Polityczna, 4, 176-178.
 3. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa.
 4. Hopf T. (1998), The Promise of Constructivism in International Relations Theory, International Security, 23,171-200.
 5. Kloskowska A. (1996), Kultury narodowe u korzeni, Warszawa.
 6. Mieroszewski J. (1974), Rosyjski "kompleks polski" i obszar ULB, Kultura 324, przedruk: Gazeta Wyborcza (2004), 284,14.
 7. Nikonow W. (2004), Polacy tu mieszają, i basta, Forum, 49, 5-7.
 8. Ruggie J. (1998), What Makes the World Hang Together? Neo-utilitarianism and the Social Constructivist Challenge, International Organization, 52, 855- 885.
 9. Vattimo G. (2004), Dom Europa, Krytyka Polityczna, 4,164-167.
 10. Wendt A. (1999), Social Theory of International Politics, Cambridge.'
 11. Węglarczyk B. (2004), Rosyjski politolog demaskuje: Juszczenko - polski spisek, Gazeta Wyborcza, 277,2.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu