BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wroński Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wykorzystanie wskaźników finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 209-214, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Wskaźniki finansowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Materiały konferencyjne
Insurance companies, Financial indicators, Enterprise management, Conference materials
Abstract
Wybierając miary dla oceny działalności finansowej ubezpieczyciela, a także interpretując ich wyniki, każdy decydent powinien mieć zawsze na uwadze cel, dla którego ustala ich poziomy. Inny ich zestaw będzie bowiem interesował członków zarządu przedsiębiorstwa, dyrektorów, czy kierowników różnych szczebli, akcjonariuszy czy np. chcących się ubezpieczyć. Inna może być też z ich strony interpretacja zaprezentowanych wskaźników, w zależności od przyjętej strategii działania i kryteriów ocen. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1995.
  2. Duraj J.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1992.
  3. Łańcucki J.: Finanse ubezpieczeń gospodarczych, Poltext, Warszawa 1993.
  4. Łańcucki J.: Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa 1996.
  5. Ostasiewicz S., Ronka-Chmielowiec W.: Rachunek ubezpieczeniowy, Fundacja Rozwoju Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.
  6. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1993.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu