BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smolarkiewicz Elżbieta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Kształtowanie tożsamości a współczesne przemiany społeczno-kulturowe
Formation of Identity and the Modern Socio-Cultural Transformations
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 211-223, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Kłopoty z tożsamością
Keyword
Tożsamość narodowa, Przemiany społeczne, Uwarunkowania społeczno-kulturowe
National identity, Social change, Social and cultural condition
Note
summ.
Abstract
Tożsamość to pojęcie, które obserwatorzy rzeczywistości społecznej chętnie wykorzystują do opisu kondycji jednostek i grup we współczesnym świecie. (...) W większości rozważań nad tożsamością prowadzonych na gruncie filozofii, psychologii i socjologii, w których jest ona rozumiana jako poczucie tożsamości, istnieje zgoda co do jej składników, inaczej mówiąc aspektów - ciągłości, spójności i odrębności. Oznacza to, że zarówno tożsamość jednostki, jak i tożsamość zbiorowa jest nie tylko stanem, ale także procesem, ciągłym tworzeniem i odtwarzaniem w warunkach, jakie niesie dla jednostek i grup zmiana - nieodłączny atrybut ludzkiego istnienia. (...) Swe rozważania skupię na "kłopotach" z tożsamością, na jakie narażony jest współczesny człowiek tworzący własną tożsamość, jak i występujący w roli współtwórcy tożsamości zbiorowej. (fragment tekstu)

The article is devoted to the problems with which an individual, shaping identity, copes in modern times. The context for the considerations taken up here are the globalisation processes, which occur in the sphere of culture and the development of the consumption culture. As a result of growing complexity and variety of modern world, identity loses much of its constancy and stability. It becomes a project the creation and carrying out of which goes into the scope of everyday activities of the aware subjects who are responsible for them. This activity, on the one hand, facilitates the multitude of the alternatives existing in modern world, from amongst which an individual can make "free choice". On the other hand, it is connected with problems, restrictions or simply dangers, which "free choice" brings with it. However, "the worst" is that this "free choice" becomes irremovable. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Adamski F. (1982), Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa.
 2. Bauman Z. (1995), Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa.
 3. Bauman Z. (2000a), Kultura jako spółdzielnia spożywców, [w:] Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.
 4. Bauman Z. (2000b), Globalizacja, Warszawa.
 5. Bauman Z. (2001), Tożsamość -jaka była, jest i po co?, [w:] A. Jawłowska (red.), Wokół problemów tożsamości, Warszawa.
 6. Bell D. (1998), Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa.
 7. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość, Warszawa.
 8. Giza-Poleszczuk A. (2000), Przestrzeń społeczna, [w:] A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa.
 9. Jawłowska A. (2001), Tożsamość na sprzedaż, [w:] A. Jawłowska (red.), Wokół problemów tożsamości, Warszawa.
 10. Kempny M. (2001), Globalizacja kultury i ulokalnienie tożsamości? Procesy kulturowe w teoretycznym dyskursie współczesnej socjologii, [w:] A. Jawłowska (red.), Wokół problemów tożsamości, Warszawa.
 11. Krajewski M. (1997), Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, Kultura i Społeczeństwo, nr 3.
 12. Kwak A. (1994), Rodzina i jej przemiany, Warszawa.
 13. Melosik Z. (1996),Tożsamość. Ciało. Władza, Poznań.
 14. Miluska J. (1996), Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Poznań.
 15. Misztal B. (2000), Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków.
 16. Ricoeur P. (1992), Tożsamość osobowa, [w:] P. Ricoeur, Filozofia osoby, Kraków.
 17. Siany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków.
 18. Szczepański M.S. (1999), Tożsamość regionalna - w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań, [w:] L. Gołdyka (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, Zielona Góra.
 19. Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu