BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolibowski Daniel (Wyższa Szkoła Humanistyczna)
Title
Tworzenie tożsamości a współczesne media
Creation of Identity and Modern Media
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 225-245, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Kłopoty z tożsamością
Keyword
Tożsamość narodowa, Media, Styl życia
National identity, Media, Lifestyle
Note
summ.
Abstract
Istnieje dużo "metafor teoretycznych", którymi próbuje się oddać dzisiejszą tożsamość medialną. Jedną z nich jest postać flaneura, do którego w kontekście postmodernizmu nawiązuje Zygmunt Bauman. Ten spacerowicz nazywany jest niekiedy "paradygmatem nowego podmiotu". Flaneur jest odrealniony i zdecentralizowany, jest "wiecznym obserwatorem, pragnącym zachować anonimowość, podchwytującym wszystko, ale pozostającym w ukryciu. Może dlatego też spojrzenie stało się czynnikiem konstytutywnym nowego podmiotu. Flaneur, wałęsający się bez celu, rozglądający się po ulicach i witrynach sklepowych, mający w sobie coś z poety, detektywa i zbrodniarza zarazem, stał się nieoczekiwanie metaforą sytuacji współczesnego człowieka, paradygmatem jego bycia w świecie". (fragment tekstu)

Most of the theoretical interpretations referring to identity indicate its crisis or even disappearance of such a category, particularly if it is confronted with modern media. These conceptions mske it their goal to show how identity is being blurred in an flood of pictures and sounds which an individual encounters every day. However, it appears that there is some strategy of coping with this chaos, which unites our experience. Identity is no longer a kind of invariant, and this is obvious, but on the other hand, it is something "to be done", which means that there is no sense to announce this disappearance too early. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Banaszkiewicz K. (2000), Nikt nie rodzi się telewidzem. Człowiek, kultura, audiowizualność, Kraków.
  2. Berger P., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa.
  3. Chateau D. (1997), Efekt zappingu, [w:] Pejzaże audiowizualne, red. A. Gwóźdź, Kraków, s. 161.
  4. Drozdowski R. (2002), Sozologiczna charakterystyka kultury klubowej, [w:] Jak Matrix łączy się ze światem, red. M. Marchow, D. Mroczkowska, J. Sterzyńska, M. Troszyński, Poznań.
  5. Foucault M. (1977), Archeologia wiedzy, Warszawa.
  6. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość, Warszawa.
  7. Godzić W. (1998), Na marginesie metafor sieci, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemieńc-Ojak, Białystok.
  8. Loska K. (1998), Flaneur jako metafora współczesnej kultury, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok.
  9. Siwak W. (1998), Hipertekstualna podróż przez wirualne światy, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok.
  10. Zawojski P. (2000), ]aron Lanier. Szkic do (wirtualnego) portretu. Tekst i tłumaczenie fragmentów artykułów Jarona Laniera publikowane w "OPCJACH", nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu