BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostołowska Ewa (Muzeum Narodowe)
Title
Rola muzeum w kształtowaniu tożsamości
The Role of Museums in the Forming of Identity
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 247-265, bibliogr. 23 poz.
Issue title
Kłopoty z tożsamością
Keyword
Społeczeństwo, Kultura, Tożsamość, Muzea
Society, Culture, Identity, Museums
Note
summ.
Abstract
Niewątpliwie posiadanie tożsamości, lub raczej doświadczenie jej posiadania, uważanie jest za warunek niezbędny zdrowia psychicznego i społecznego ładu. Jednak tożsamość w dobie ponowoczesnej jest raczej zlepkiem różnych tożsamości niż jedną spójną konstruktywną całością. Internet, telewizja, płyty CD, książki, a także możliwość podróżowania wszędzie i w każdej chwili dają dostęp do wielu niekończących się ofert. Konsekwencje tego zjawiska są dalekosiężne, obejmują coraz więcej obszarów zarówno życia jednostkowego, jak i społecznego. (...) W rozważaniach tych chcielibyśmy zastanowić się, czy takie instytucje, jak muzea, które w dobie intensywnych zmian same znajdują się w ciągłym procesie budowania swojej tożsamości, są jednocześnie w stanie wpłynąć na tożsamość innych, czy prowadzona przez nie działalność może pomóc w znalezieniu miejsca w przestrzeni społecznej, odszukaniu korzeni i ojczyzny, ukazywaniu podstawowych praw, którymi można kierować się w życiu. (fragment tekstu)

This article is an attempt at offering an answer to the question whether such institutions as museums, which at the time of intensive changes are themselves in the constant process of building their identity, are at the same time capable of influencing the identity of others, or whether their activities can help to find a place in social space, finding roots and motherland, showing the fundamental truths by which has captured the past and memory, and tries to answer the problems of present time, conveying the world of values which are important for a given community, which influence tolerance and understanding of "others", undoubtedly has its share in the formation of the feeling of constancy, coherence, and separateness, of which Ricoeur's understanding of identity consists. This is in defiance of "supermarkets" or "department stores of culture". Modern museums decisively depart from the 19th century educational and manipulative model of this kind of cultural institution. At present the propose an interactive model of exhibition and active participation in it, and suggest, but do not impose, inspire and stimulate to reflection, and aid in the constant process of shaping of identity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Białostocki J. (1984), Galeria arcydzieł czy dom kultury? Rocznik Historii Sztuki, T. XIV. Ossolineum, Wrocław.
 2. Clifford J. (2000), Kłopoty z kulturą, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 3. Gluziński W. (1971), O problemach badań nad działalnością oświatową muzeów, [w:] Monografie Muzeum Narodowego w Poznaniu. T. VI.
 4. Gluziński W. (1980), U podstaw muzeologii, Warszawa.
 5. Gluziński W. (1984), Możliwości i ograniczenia muzealnego przekazu. Rocznik Historii Sztuki, T. XIV. Ossolineum, Wrocław.
 6. Hooper-Greeenhill E. (1992), Museum and the Shaping of Knowledge, London.
 7. Jawłowska A. (red.) (2001), Wokół problemów tożsamości, Wydawnictwo LTW, Warszawa.
 8. Jedlińska E. (2000), Holocaust Memoriał Museum, Odra, nr 4.
 9. Kotakowski L. (1995), O tożsamości zbiorowej, [w:] K. Michalski (red.), Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 10. Mairesse F. (2002), Le musée tempie spectaculaire. Une histoire du projet Muséal. Presses Universitaires de Lyon.
 11. Mamzer H. (2002), Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 12. Mathews G. (2005), Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 13. Melosik Z. (1996), Tożsamość, ciało i władza, Wydawnictwo EDYTOR, Poznań - Toruń.
 14. Miłosz Cz. (2002), O tożsamości, Newsweek, 31.03.
 15. Pomian K. (1996), Zbieracze i osobliwości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 16. Ricoeur P. (1992), Filozofia osoby, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.
 17. Ricoeur P. (1995), Pamięć - zapomnienie - historia, [w:] K. Michalski (red.), Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 18. Rottermund A. (1984), Muzeum w epoce kultury masowej, Rocznik Historii Sztuki. T. XIV, Ossolineum, Wrocław.
 19. Rottermund A. (2000), Historia muzeów w Polsce. Zarys problematyki, [w:] Muzealnictwo w Polsce i w Holandii. Warsztaty polsko-holenderskie w Nieborowie, Muzeum Narodowe, Warszawa.
 20. Stránsky Z. (1984), Sztuka i muzeum w kontekście perspektyw ludzkości, Rocznik Historii Sztuki. T. XIV, Ossolineum, Wrocław.
 21. Swarns R.L. (2002), Ile białego losu w czarnym losie, Forum, nr l, 31.12. 2001 - 6.01.2002.
 22. Wieczorkiewicz A. (1999), Muzeum jako miejsce rytuałów współczesności, [w:] M. Kempny, W. Woroniecka (red.), Religia i kultura w globalizującym się świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 23. Wieczorkiewicz A. (2000), Czyja jest kultura, czyje jest muzeum? Muzealne interpretacje kultury, Kultura i Społeczeństwo. T. XIJV, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu