BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwaszkiewicz Michał (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu)
Title
Tradycja i nowoczesność polskich uczelni - aspekt kryzysu rozwojowego
Tradition and Modernity of Polish Higher Education Institutions - Aspects of a Developmental Crisis
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2008, t. 28, s. 13-33
Issue title
Bariery rozwoju polskich uczelni
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Innowacje
Higher education, Quality education, Innovations
Note
summ.
Abstract
Szkolnictwo wyższe stanowi dla większości społeczeństw wyznacznik ich kondycji społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Dyplom ukończenia uniwersytetu w sposób oczywisty ułatwia dalszą karierę zawodową, nie pozostając bez wpływu na powodzenie w życiu osobistym. W tym sensie studia wyższe stanowią nie tylko o rozwoju intelektualnym i duchowym, są też w swoiście pojmowanych kategoriach ekonomicznych towarem, a więc dobrem objętym regułami popytu i podaży. Uwagi te w całej rozciągłości odnoszą się do szkolnictwa wyższego w Polsce - do jego rangi naukowej i dydaktycznej, znaczenia międzynarodowego, a przede wszystkim do jego pozycji społecznej jako gwaranta awansu kulturowego i zawodowego. (fragment tekstu)

Transformations of academic institutions in the age of democracy have practically affected all areas of higher education. From the point of view of academic and research staff, they caused both positive and adverse effects. Among the latter are the following: a worsening economic situation of the academic community, depreciation of infrastructure and research apparatus, cuts in research grants, and an increasing number of students. These unfavourable trends are unavoidable consequences of the changes which take place on the margins of development. In this context the question is asked about the prospects of academic teaching in our country. There are also predictions that both higher education and research work will soon collapse completely. However, the view that Polish system of academic education is in a state of total collapse does not correspond to the facts. There is no doubt that many things can be done in order to maintain the high prestige of academic institutions and enable the young people to continue their education at this final stage. In order to achieve this goal it is necessary to change the approach to a teaching process, initiate a cooperation between higher education institutions having different legal status, adjust the methods of knowledge transmission to the binding standards and student expectations. It seems that the aforementioned tasks are the most required in contemporary Polish higher education institutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Abramowicz Ł., Labenz P., Miąskiewicz M., Czesne, reforma i liberalizacja rynku szkolnictwa wyższego, e-mentor, nr 4, listopad 2005.
 2. Borkowska-Bagieńska E., Uczelnie publiczne a prywatne. Rywalizacja czy współdziałąnie, "Humaniora", nr 16, 2004.
 3. Drozdowicz Z., Uczelnie, uczenie, uczeni, Poznań 2003.
 4. Ku nowej szkole, w: Materiały Dydaktyczno-Edukacyjne Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 5. Rozmus A., Powszechna odpłatność za studia - czy stać mnie na edukację? (portal WSZiZ w Rzeszowie).
 6. Sikora A., Płatne studia?, "Gazeta Uniwersytecka", Miesięcznik UŚ w Katowicach Nr 1 (131) październik 2005.
 7. Stachowski Z., Polska przestrzeń edukacyjna, "Humaniora", nr 16, 2004.
 8. Studia dla ubogich to fikcja. Wywiad z Karolem Modzelewskim, wiceprezesem PAN "Kurier Lubelski" z 3 XII 2007.
 9. Uniwersytet dla całej Europy, "GW" z 10 XII 2007r.
 10. www.ateneum.edu.pl.
 11. www.fwioo.pl.
 12. www.krasp.org.pl.
 13. www.pka.edu.pl.
 14. www.uka.amu.edu.pl.
 15. www.us.pl.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu