BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bocheńska Katarzyna (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu)
Title
Niedostrzegane i bagatelizowane kompetencje : studia wyższe a rynek pracy
Missed and Belittled Competence : University Studies and the Labour Market
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2008, t. 28, s. 101-117, tab., wykr.
Issue title
Bariery rozwoju polskich uczelni
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Rynek pracy
Higher education, Education, Labour market
Note
summ.
Abstract
Mimo pobrzmiewającego tak oczywistego stwierdzenia, niestety ciągle nie dostrzega się i bagatelizuje potrzeby edukacji. I nie idzie tu li tylko o nakłady finansowe. Rzecz także w braku rzetelnej, usystematyzowanej i konsekwentnej dyskusji, pogłębionej analizy potrzeb edukacyjnych. Dostrzegalny jest także deficyt programów symulacyjnych z zakresu programowania niezbędnych kompetencji oczekiwanych na rynku pracy. (fragment tekstu)

Education has become a creator of development. There is an interest in branches of education that can cause the improvement of competence and can modify students' outlook on life. The author of the article considers to what extent we should take into account broadening of the interpersonal communication competence and competence of using media education. She wants to find out which strategy of education should be used to achieve the goals which are required by competitive labour market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Adams G.L., Why interactive? In multimedia & Videodisc monitor, March 1992.
 2. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.
 3. Bednarek J., Podstawy kształcenia multimedialnego, w: Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Tanasia M.(red.), Mikom, Warszawa 2005.
 4. Chlewiński Z., Kształtowanie się umiejętności poznawczych. Identyfikacja pojęć, PWN, Warszawa 1991.
 5. Czerepanek-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wyd. edytor, Toruń 1997.
 6. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Chcesz myśleć sprawniej niż inni? Wydawnictwo Moderski i s-ka, Poznań 2000.
 7. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.
 8. Gajda J., Dominująca rola mass mediów i hipermediów w kulturze edukacji, w: Gajda J., Edukacja medialna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 9. Gregory A., Publicrelations w praktyce, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 10. Hankała A., Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji, w: Tanaś M.(red), Pedagogika, środki informatyczne i media, WSZP ZNP, Warszawa 2005.
 11. http://lttf.ieee.org/we/a005.html
 12. http://www.frp.org.pl/kig2.htm
 13. http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/background/jomtien_declaration.shtml
 14. http://www.unesco.pl/edukacja-dla-wszystkich.html
 15. http://zpds.com.pl/artykul_czegooczekuje.html
 16. Janecki S., Znaki czasu, "Wprost" nr 2/2001, www.wprost.pl/ar/?.
 17. Kaku M., Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku, Wydawnictwo Prószyński i s-ka, Warszawa 2000.
 18. Kapisiewicz Cz., Przemiany edukacyjne w świecie, WIedza Powszechna, Warszawa 1980.
 19. Kompetencje kluczowe, FRSE, Warszawa 2005.
 20. Kształcenie otwarte od A do Z, TERM, Warszawa 1997.
 21. Milerski B., Śliwierskiego B., Pedagogika, PWN, Warszawa 2000.
 22. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996.
 23. Pracodawcy 2005, WSIiZ w Rzeszowie, www.wsiz.rzeszow.pl/bk/raport/raport.doc
 24. Steinbrink B., Multimedia w progu technologii XXI wieku, Robomatic 1992.
 25. Strykowski W., Audiowizualne materiały dydaktyczne, PWN, Warszawa 1984.
 26. Żechowska B., O twórczym rozwoju nauczyciela refleksji kilka, w: Juszczyk S.(red.), Twórczy rozwój nauczyciela, Kraków 1996.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu