BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślukowski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Dotacje Unii Europejskiej w świetle teorii federalizmu fiskalnego
European Union in the Light of Fiscal Federalism Theory
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 38-45, rys., tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Pomoc finansowa UE, Federalizm fiskalny, Dotacje, Polityka pieniężna
EU financial aid, Fiscal federalism, Grants, Monetary policy
Note
summ.
Abstract
Teoria federalizmu fiskalnego opisuje system międzyregionalnych dotacji państwa z wielopoziomowej struktury finansów publicznych. Unia Europejska jest przykładem organizacji z co najmniej 5 poziomami władzy publicznej i przydziela ponad 80% swoich środków finansowych w formie dotacji państwom członkowskim i ich regionom. Autor przedstawił związek między dotacjami UE a dotacjami międzyregionalnymi oraz ich cele w teorii federalizmu fiskalnego.

Fiscal federalism theory describes the system of intergovernmental grants in the state with a multi-level structure of public finance. European Union is an example of organization with at least 5 levels of public government and allocates over 80% its financial means in the form of grants in Member States and their regions. In the article an author assesses if and how the EU grants correspond to intergovernmental grants in fiscal federalism theory. One of the results is that EU is not responsible for direct income equalization between EU citizens. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ahmad E., Craig J.: Intergovernmental Transfers. W: Fiscal Federalism in Theory and Practice. Red. T. Ter-Minassian. International Monetary Fund, Washington 1997, s. 73
 2. Begg I., Grimwade N.: Paying for Europe. Sheffield Academic Press, Sheffield 1998, s. 26.
 3. Buchanan J.M.: Federalism and Fiscal Equity. "American Economic Review" 1950, nr 40, s. 587.
 4. Chemik H.A.: An Economie Model of the Distribution of Project Grants. W: The Economics of Fiscal Federalism and Local Finance. Red. W.Ë. Gates. An Elgar Reference Collection 1998, s. 252.
 5. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Building our common Future, Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013, Brussels, 26.2.2004, COM(2004) 101 final/2.
 6. Costello D.: Intergovermental grants: What role for the European Community? "European Economy" 1993, nr 5, s. 113.
 7. Gramlich E.D.: Intergovernmental Grants: A Review of Empirical Literature. W: Тhe Political Economy of Fiscal Federalism. Red. W.E. Oates. Lexington Books 1977, s. 220-222.
 8. Hitiris T.: European Union Economics. Prentice Hall 2003, s. 100.
 9. http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/beneficiaries_en.htrn.
 10. http://ec.europa.eu/budget/other_main/glossary_en.htm#E.
 11. King D.: Fiscal tiers: the economics of multilevel government. Allen&Unwin, London 1984.
 12. Musgrave R.A., Musgrave P.B.: Public Finance in the Theory and Practice. McGraw-Hill 1980, s. 532.
 13. Prud'homme R.: The potential role of the EC budget in the reduction of spatial disparities in a European economic and monetary union. "European Economy" 1993, no 5, s. 337.
 14. Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 880.
 15. Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 72 i 73.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu