BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziemianowicz Ryta (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Nadmierny fiskalizm a wzrost szarej strefy gospodarki
Excessive Fiscalism and Growth of the Shadow Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 63-72, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Analiza porównawcza, Podatki, Szara strefa, Polityka pieniężna państwa
Comparative analysis, Taxes, Grey economy, State monetary policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest próba znalezienia współzależności pomiędzy nadmiernym fiskalizmem a wzrostem szarej strefy gospodarki. Artykuł przygotowano na podstawie studiów literaturowych oraz analizy danych statystycznych, zastosowano również metodę analizy opisowej i porównawczej. Badania przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne dotyczące wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ze względu na ograniczone miary tekstu, w analizie skoncentrowano się na najistotniejszych zagadnieniach, przede wszystkim na podatkowych determinantach szarej strefy. (fragment tekstu)

The article makes an attempt to identify the relations between excessive fiscalism and growth of the shadow economy. The conducted analysis suggests that it is impossible, based on the tax rates and total fiscal charges, to unequivocally determine the limits between rational and excessive fiscal-ism. Not always does high public income mean excessive fiscalism and the limit of the state's fiscal capabilities, in reference to the individual economical structure, may be set at various and non-uniform levels. If one adopts that one may speak of rational fiscalism level only when the scale of public authorities' interference with the incomes of economic entities is not aggressive enough to impede functioning and development of economic entities, then without any doubt excessive taxes and other excessive fiscal charges may lead to the effect of avoiding taxation, and thus to limiting operations and, often, to moving them partially or completely to the shadow economy. With regard to such a defined concept of rational fiscalism, one of the important meters of its level, especially in relation to its negative impact on the economy, may turn out to be the indicator specifying the scope of occurrence of the so-called shadow economy. Its growth, due to negative consequences not only for the whole economy but also for the sector of public finances itself, should encourage thinking about not only the level of tax charges or public expenses, but also about the so-called intensity of legal regulations, in other words - bureaucracy of the economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Burzyński W.: Charakterystyka zjawiska szarej strefy w gospodarce. W: Metodologia badań szarej strefy na rynku usług turystycznych. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2005.
  2. Gaetan N.: Corporate Tax Competition and Coordination in the European Union: What do we know? Where do we stand? European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Economic Papers No 250/2006, s. 18-19.
  3. Gołębiowski G: Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej. "Współczesna Ekonomia" 2007, nr l, /http://golebiowski.stansat.pl/publikacje_g/szara.pdf (4.11.2008).
  4. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005, s. 366.
  5. Public Finances in EMU - 2008. Red. K. Regling. European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels 2008, s. I72-I76.
  6. Schneider F., Marcinkowska I., Cichocki S.: Szara strefa gospodarki w Polsce i innych państwach w okresie przejściowym: wstępne ustalenia (raport analityczny). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu