BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowska Alicja (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Emerytury kapitałowe jako istotny element zmian funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce
Capital Pension as a Crucial Factor of Changes Connected with Working of the Pension Scheme in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 100-106, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
System emerytalny, Fundusze emerytalne, Fundusze otwarte
Pension schemes, Pension funds, Open-ended investment companies
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty, form i zasad przyznawania emerytur kapitałowych, a zarazem wskazanie i ocena innych proponowanych rozwiązań z punktu widzenia przebudowy funkcjonowania OFE w Polsce. (fragment tekstu)

The article presents the problem of the capital pension which was introduced by regulations of the bill enacted on 21s' November 2008. It is cash benefit paid out of means amassed in the open pension fund. Considered to be the vital factor of the second pillar reform it also influences its performance. The author describes both the forms and the rules of payment of the capital pension. Moreover, in the article there have been presented other changes, important for working of the second pillar, which were included in the act amendment bill of the pension fund. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Koszt wypłat świadczeń z drugiego filara systemu emerytalnego. Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej, Warszawa 2005, s. 5.
  2. Marczuk B.: Zagrożona reforma systemu emerytalnego. „Gazeta prawna z 20-01-2009 r.
  3. Nowe rozwiązania w systemie emerytalnym, obowiązujące od stycznia 2009 roku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.mps.gov.pl/index.php?gid=!285.
  4. Ostrowska K.: Przybywa pomysłów na reformę. „Rzeczpospolita" z 2009-01-09.
  5. Resort pracy przedstawił założenia reformy funduszy emerytalnych, http:/praca.gazetaprawna.pl/ artykuły/111893,resort pracy_przedstawił założenia ref.
  6. Niech reforma OFE da nam wybór. „Puls Biznesu" z 20.01.2009 r.
  7. Rewolucja w OFE z dreszczem ryzyka. „Puls Biznesu" z 20.01.2009 r.
  8. Uzasadnienie do ustawy o wypłatach emerytur kapitałowych (projekt z dnia 19 lutego 2008) www. mps.gov.pl/index.php?gid=l 285.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu