BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gubernat Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koncepcja wypłaty świadczeń w nowym systemie emerytalnym
Auffassungen von Pensionsauszahlungen in dem Neuen Pensionssystem
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 107-114, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Świadczenia emerytalne
Pension schemes, Pension system reform, Retirement benefits
Note
Zsfg.
Abstract
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy będą zasady wypłaty świadczeń w nowym systemie emerytalnym, ograniczenia wypłat, jak też propozycje instytucjonalno-produktowe wypłaty świadczeń. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego "Bezpieczeństwo dzięki różnorodności", Warszawa 1997, s. 1.
  2. Dyrektywy Rady z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (79/7/EWG), Dz.Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne roz. 5, t. l, s. 215.
  3. Góra M., Otto W., Wiśniewski M., Szkoła Główna Handlowa i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Ekspertyza projektu ustaw: O zasadach wypłat emerytur kapitałowych (z 19 lutego 2008) oraz O zakładach emerytalnych (z 18 lutego 2008 r.) zakres ekspertyzy: Ekonomiczne mechanizmy rynku świadczeń i rozwiązania.
  4. http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Ubezpieczen%20Spolecznych/emerytury_ kapitalowe.pdf, z 5.02.2009 r.
  5. KNUIFE, Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, Wypłata świadczeń z filara II systemu emerytalnego, Zeszyt 5, Warszawa 2005, s. 8.
  6. KNUIFE, Wysokość emerytur w nowym systemie ubezpieczeń społecznych. Warszawa 2003, s. 67.
  7. www.mpips.gov.pl, Analiza propozycji rozwiązań systemu organizacji wypłaty świadczeń ze środków gromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych, z 5.02.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu