BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guziejewska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Podatek ekologiczny jako instrument nowoczesnej polityki fiskalnej
Ecotax as the Instrument of Modern Fiscal Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 115-121, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Podatki ekologiczne, Reforma podatkowa, Polityka podatkowa
Green taxes, Tax reform, Tax policy
Note
summ.
Abstract
Kontrowersje wokół ekologicznej reformy podatkowej dotyczą zarówno założeń, jak i jej rzeczywistych skutków. Szczególnie kusząca zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia wydaje się możliwość kompleksowej, dotyczącej zarówno struktury dochodów, jak i wydatków, reformy fiskalnej. Podatki ekologiczne wpisują się doskonale w priorytety i cele Strategii Lizbońskiej, przyczyniając się do redukcji szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenia zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Mogą być filarem kompleksowej, nowoczesnej polityki fiskalnej. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the idea of ecotax as the element of tax system reform as well as wider concept of "double dividend" effect. Eco fiscal policy is direct and indirect way to achieve long-time, balance development and important key in Lisbon Strategy. It can also help in public spending reform to build and support knowledge economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. André F.J., Cardenete M.A., Velazquez E.: Performing an environmental tax reform in a regional economy. A computable general equilibrium approach, The Annals of regional science. Springer Berlin / Heidelberg, volume 39, number 2/June 2005.
 2. Borys G.: Ekologiczna reforma podatkowa w krajach OECD. W: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji. Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003, s. 39.
 3. Bosquet B.: Environmental tax reform: does it work? A survey of empirical evidence. Ecological Economics nr 1, 1/2000.
 4. First Assessment of Community Lisbon Programme, MEMO /06/399, www.europa.eu.
 5. Głuchowski J.: Podatki ekologiczne. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 104.
 6. Głuchowski J: Teoretyczne aspekty ekologicznych rozwiązań podatkowych i finansowych. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Red. K. Znaniecka. AE w Katowicach, Katowice 2002, s. 424.
 7. Polarczyk K.: Wydatki publiczne w Polsce na tle państw Unii Europejskiej. Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2007.
 8. Smith S.: Podatki a środowisko naturalne. W: Efektywność polityki podatkowej. Red. M.P. Devereux Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 324 i n.
 9. Stodulski W.: Ekologiczna reforma fiskalna jako instrument realizacji Strategii Lizbońskiej. W: Ekologiczna reforma fiskalna. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2005, s. 31-47.
 10. Szomburg J.: Strategia Lizbońska szansą dla Europy, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, www.pfsl. pl.news z 6.10.2006 r.
 11. Szymański W.: Czy globalizacja musi być irracjonalna? SGH, Warszawa 2007, s. 197 i n.
 12. Żabiński A.: Teoretyczne aspekty wprowadzenia w Polsce podatku ekologicznego. W: O nowy ład podatkowy w Polsce. Red. J. Ostaszewski. SGH, Warszawa 2007, s. 568.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu