BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gregor Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Title
Próba adaptacji dynamicznego modelu ECM do prognozy krótkookresowych odchyleń od stanu równowagi silnie skorelowanych ze sobą kursów walutowych : studium przypadku
Using the Dynamic ECM Model to Forecast Short-Term Deviations from Equilibrium with Strong by Correlated Currency Pairs
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2010, nr 10, s. 54-71, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i praktyczne
Keyword
Rynek walutowy, Ryzyko kursowe, Kurs walutowy, Kształtowanie kursu walutowego, Prognozowanie kursów walut, Studium przypadku, Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych
Foreign Exchange (FX), Exchange risk, Exchange rates, Exchange rate developments, Exchange rates forecasting, Case study, Hedge against changes in exchange rates
Note
summ.
Abstract
Za cel niniejszego opracowania przyjęto zaprezentowanie systemu inwestycyjnego, którego funkcją będzie osiąganie realnych zysków na rynku walutowym przy ograniczonym ryzyku. (...) W pracy podjęto próbę stworzenia mechanizmu wyjścia z transakcji na podstawie konstruowanego dynamicznie Modelu Korekty Błędem (ECM), który estymując równanie modelu równowagi długookresowej, pozwala odpowiedzieć na pytanie, jakich wahań kursów należy się spodziewać w przyszłym okresie, dla danych ruchów instrumentów w momencie obecnym. (fragment tekstu)

Although strongly correlated pairs usually go a similar way, there are sore moments when one of them outperforms another. This is what we will try to take advantage of. The investment strategy we aim at implementing is a market neutral long/short strategy. This implies that we will choose highly correlated, integrated pairs and take a minimal risk. The proper moment to make a trade is signalled by a spread oscillator indicator which measures the variations of the standarised spread between two currency pairs. The optimal moment to close a position is described by the dynamic ECM, Error Correction Model, which is estimated for every new data on the one minute period. Tests made on the real market suggest that the system is successful. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Engle, R., R, Granger, C., W., J., Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 1987,55:2 251-176.
  2. Herlemont, D., Pairs Trading, Convergence Trading, Cointegration, YATS Finance & Technologies, http://www.yats.com/doc/cointegration-en.httnl.
  3. Kluza, S., Sławiński, A., Czynniki wpływające na ceny obligacji: z perspektywy inwestorów, XXII Konferencja Naukowa NBP "Reformy strukturalne a polityka pieniężna", Falenty 2002.
  4. Nel, P., 4 HourMACD Strategy, www.forexfactory.com.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu