BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hybka Małgorzata Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ustawowe przesłanki umorzenia zaległości podatkowych z urzędu
Legal Prerequisites for the Remission of Tax Arrears under Article 67d of the Tax Ordinance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 137-143, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Umorzenie długu, Regulacje prawne, Odpowiedzialność za zaległości podatkowe
Debt relief, Legal regulations, Liability for tax arrears
Note
summ.
Abstract
Ordynacja podatkowa zakłada, że organ podatkowy w ściśle określonych sytuacjach może umorzyć zaległości podatkowe również z urzędu. Przesłanki tego umorzenia stanowią przedmiot rozważań w niniejszym artykule. Przeprowadzono w nim także analizę umorzonych z urzędu zaległości podatkowych na znaczącą kwotę według ich przyczyn w latach 2006 i 2007. Posłużono się w niej danymi z obwieszczeń Ministra Finansów w sprawie podatników, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych. Celem artykułu jest natomiast ocena zasadności umorzenia zaległości podatkowych z urzędu. (fragment tekstu)

Under certain circumstances a tax authority has a legal right to release taxpayers from the obligation to pay their tax arrears. Such circumstances include, inter alia: illness, disability, financial difficulties or bankruptcy of a taxpayer. The decision to write off the tax arrears may also be taken in the following situations: the amount recoverable doesn't exceed certain limits, the amount recoverable is insufficient to justify the costs of law enforcement, the bankruptcy proceedings have not resulted in debt recovery, the debtor has died without leaving any property. The quoted reasons for the remission of tax arrears are analyzed in the article. On the basis of the information published by the Ministry of Finance the author also presents the revenue losses due to tax remission on the grounds provided for in article 67d of the Tax Ordinance in the years 2006-2007. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Prawo podatkowe. Red. W. Wojtowicz. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2005, s. 83.
  2. Staw L.: Umorzenie zaległości jako sposób wygasania zobowiązań podatkowych. "Monitor Podatkowy" 1999, r 4, s.34.
  3. Babiarz S. i in.: Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 246.
  4. Bartosiewicz A., Kubacki R.: Leksykon Ordynacji podatkowej. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2008, s. 167.
  5. Guzek L.: Umorzenie zaległości podatkowej a kognicja NSA. "Monitor Podatkowy" 2002, nr 2, s. 27.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu