BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaś Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Narzędzia dostarczania płynności w okresie kryzysu - przykład Systemu Rezerwy Federalnej
Forms of Liquidity Providing at the Time of Crisis - Federal Reserve System's Example
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 144-150, rys., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Kryzys finansowy, Płynność finansowa, Zarządzanie płynnością finansową, Operacje swap
Financial crisis, Financial liquidity, Liquidity management, Swap options
Note
summ.
Company
System Rezerwy Federalnej
Federal Reserve System (Fed)
Abstract
System Rezerwy Federalnej (SRF) jest najważniejszą władzą monetarną świata i podejmowane przez niego decyzje mają skutki nie tylko dla gospodarki amerykańskiej, ale i globalnej. Dlatego celem niniejszych analiz jest przedstawienie w zarysie instrumentów dostarczania płynności oferowanych przez tę instytucję. Szczególny nacisk zostanie położony na narzędzia zaimplementowane w związku z bieżącym kryzysem finansowym, dlatego horyzont czasowy będzie obejmował działania od początku zaistnienia sytuacji kryzysowej do końca lutego 2009 roku. Przedmiotem analizy będą narzędzia oferowane nie pojedynczym podmiotom, ale wszystkim instytucjom depozytowym i dealerom uprawnionym do dokonywania operacji otwartego rynku z Rezerwą Federalną. (fragment tekstu)

A traditional role of a central bank is to provide liquidity to banks. This function gains on great importance during financial crisis. At that time central banks adjust their tools to satisfy increased liquidity needs. The aim of this article is to present a diversity of traditional and new forms of lending to depository institutions as well as Primary Dealers that has been implemented by the Federal Reserve during last two years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Board of Governors of the Federal Reserve System, Minutes of the Federal Open Market Committee, January 27-28, 2009, s. 6, http://www.federalreserve.gov.
 2. Board of Governors of the Federal Reserve System, Press Release, Release Date: August 17,2007,http://www.federalreserve.gov.
 3. Board of Governors of the Federal Reserve System, Press Release, Release Date: March 16,2008,http://www.federalreserve.gov.
 4. Board of Governors of the Federal Reserve System, Press Release, Release Date: December 12, 2007, http://www.federalreserve.gov.
 5. Board of Governors of the Federal Reserve System, Press Release, Release Date: September 19, 2008, http://www.federalreserve.gov.
 6. Board of Governors of the Federal Reserve System, Press Release, Release Date: March 16, 2008, http://www.federalreserve.gov.
 7. Board of Governors of the Federal Reserve System, Press Release, Release Date: September 14, 2008, http://www.federalreserve.gov; T.C. Baxter, R.B. Toomey: Agreements Used by the Federal Reserve BankofNew York in Reserve Asset Investment and Monetary Policy Implementation. CEMLA, s. 12, http:// www.cemla.org - dostęp 25 II 2009 r.
 8. Board of Governors of the Federal Reserve System, Press Release, Release Date: November 25, 2008, http://www.federalreserve.gov.
 9. Board of Governors of the Federal Reserve System, The Federal Reserve System: Purposes & Functions, Washington, D.C. 2005IX, s. 37.
 10. Federal Reserve Bank of New York, Domestic open market operations during 2008, Fed NY, New York, January 2009, s. 9.
 11. Federal Reserve Bank of New York, FAQs: MBS Purchase Program. Stan na 6 lutego 2009 r., http://www.newyorkfed.org - dostęp 26 II 2009 r.
 12. Federal Reserve Bank of New York, Forms of Federal Reserve Lending Chart, http://www. newyorkfed.org - dostęp 27 II 2009 r.
 13. Federal Reserve Bank of New York, Primary Dealers List, http://www.newyorkfed.org.
 14. Federal Reserve Bank of New York, Temporary Open Market Operations, http://www.newyork-fed.org - dostęp 26 II 2009 r.
 15. Federal Reserve, Asset Backed Commercial Paper (ABCP) Money Market Mutual Fund (MMMF) Liquidity Facility Terms and Conditions, http://www.frbdiscountwindow.org - dostęp dnia 26 II 2009 roku.
 16. Freixas X. i in., Lender of Last Resort: What have we learned since Bagehot?, "Journal of Financial Services Research" 2000, vol. 18, nr 1, s. 64.
 17. Treasury U. S., FAQs: Financial Markets. Fixed Income: Agency Securities, http://www.treas.gov - dostęp 25 II 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu