BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkiewicz Aldona (Uniwersytet Łódzki)
Title
Kontrowersje wokół emerytur pomostowych
Controversies over Bridge Pensions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 156-163, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Reforma systemu emerytalnego, Emerytury, Regulacje prawne
Pension system reform, Pensions, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Emerytury pomostowe to długo oczekiwany i jednocześnie kontrowersyjny element reformy systemu emerytalnego, zakładający czasową reglamentację, a docelowo likwidację wcześniejszych emerytur przysługujących z tytułu pracy w trudnych i ryzykownych warunkach. Do najbardziej dyskusyjnych kwestii przyjętych w tym rozwiązaniu należy ustalenie kręgu osób uprawnionych do emerytur pomostowych oraz rekompensat z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Drugorzędnym celem jest przekwalifikowanie i rozwijanie aktywności zawodowej osób otaczanych dotychczas protekcją państwa z powodu szczególnego charakteru pracy.

The article describes the controversies regarding the regulation of bridge pensions and gradual lifting the early retirement rights of people working in specific conditions or specific character Verifying the right to early retirement due to the harmful and unhealthy conditions of work results from the assumptions of pension reform and the technological progress in working conditions. Bridge pensions are the temporary solution for the defined number of people, which are paid between the end of professional activity and the reaching of retirement age. First of all the regulation of bridge pensions and the announcement of implementing programs which develop professional activity, indicate the achievement of budgetary savings. Meeting this condition is connected with the reduction of the number of people entitled to bridge pensions and ensuring additional contributions for covering the costs for earlier retirement entitlements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Szczepańska M.: Opinia zlecona dotyczącą rządowego projektu ustawy o emeryturach pomostowych (druk 1070), Biuro Analiz Sejmowych, www.sejm.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu