BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klonowska Alina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
O zwalczaniu oszustw podatkowych na przykładzie wybranych krajów
Fight against Tax Fraud on Example of Chosen Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 164-169, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Zwalczanie przestępczości gospodarczej, Przestępstwa skarbowe, Podatki
Fight against economic crime, Fiscal offence, Taxes
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane rodzaje oszustw podatkowych oraz związane z nimi obszary ryzyka. W części trzeciej scharakteryzowano, na przykładzie kilku krajów, różne sposoby i kierunki działań podejmowane w celu zmniejszenia skali oszustw podatkowych. W podsumowaniu części trzeciej wskazano kierunki działań dla Polski w zakresie walki z oszustwami podatkowymi. (fragment tekstu)

The tax being principal and one of the oldest sources of state incomes it is the source of losses. On space many summers, they had the place of test legal and illegal desisting pay of tax. Individual states undertake tests limiting losses caused by tax evasion. In spite of enough wide "fan" of prevention, the workings are not enough effective. It causes interested in such techniques which would cut this trade. Comparing countries experiences in this range, the article should be use to discuss about tax fraud prevention. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzeziński B.: Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opodatkowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
  2. Kalinowski M.: Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym. Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2001.
  3. Bernai A.: Zjawisko uchylania się od podatków i metody jego ograniczania. Wydawnictwo Difin, 2008.
  4. Karwat P.: Obejście prawa podatkowego. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
  5. Madej E.: Zjawisko ucieczki od podatków. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 52.
  6. Mastropasqua R.: Fight against tax fraud and tax fraud indicators. Tax Tribune, Magazine of the IntraEuropean Organisation of Tax Administrations, 2002/1, (issue 13), s. 12.
  7. Mastropasqua R.: Fight against tax fraud and tax fraud indicators. Tax Tribune, Magazine of the IntraEuropean Organisation of Tax Administrations, 2002/1, (issue 13), s. 12-14.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu