BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalik Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Federalny podatek dochodowy w amerykańskim systemie podatkowym
Federal Income Tax in American Tax System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 170-179, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
System podatkowy, Podatek dochodowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych
Tax system, Income tax, Individual income tax, Corporate income tax
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Struktura dochodów wybranych państw OECD w 2006 roku jest zróżnicowana. Do krajów, w których podatki dochodowe stanowią ok. 50% dochodów zaliczymy Australię, Kanadę, Nową Zelandię i Stany Zjednoczone. Natomiast małe znaczenie tych podatków występuje w Czechach, Polsce, Grecji, na Węgrzech czy we Francji. W większości krajów europejskich wzrosło znaczenie podatków od towarów i usług. Również dochody z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne są większe w większości krajów europejskich. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy podatek dochodowy w USA odgrywa ważną rolę w systemie dochodów federalnych oraz przedstawienie bieżącej sytuacji w wielkości stawek i podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych i przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The American system is characterized by a more rigorous observance of the law rules compared with tax systems of different countries. The income tax is the most important source of federal revenues of the USA. The requirements in view of the system of the income tax are high. It should be simple and just as well as it should make effective managing. The aim of the article is to check whether the income tax in the USA plays an important part in the system of federal revenues and to show a current situation in the tax rates and taxation base in the personal income tax and corporate income tax. The existing system for political and economic reasons is not excellent and it requires a lot of changes. It will be a topic of a different article because of the size limitation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Revenue Act of 1861, Revenue Act of 1862.
  2. Joint Committee on Taxation, Overview of the Federal Tax System as in Effect for 2008 (JCX-32-08), April 14, 2008, s. 3, www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-08-66.pdf.
  3. www.stconsulting.info/index.php?id=117 (21.02.2008)
  4. www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-08-66.pdf.
  5. Głuchowski J.: Federalny system podatkowy Stanów Zjednoczonych Ameryki. PWN, Warszawa-Poznań-Toruń 1975, s. 51.
  6. www.taxpolicycenter.org/taxfacts/displayafact.cfm?Docid=65&Topic2id=70 (16.05.2009).
  7. Tokarczyk R.: Prawo amerykańskie. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 213.
  8. www.smbiz.com/sbrl001.html (16.05.2009).
  9. Mirek I.: System podatkowy Stanów Zjednoczonych. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Ekspertyza nr 278, październik 2002, s. 12.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu