BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecka-Ziembińska Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Koszy dostosowania podatkowego - problem pomiaru i zróżnicowania w państwach UE
Tax Compliance Costs - the Problem of Measurement and the Differentiation in the EU Member States
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 196-204, rys., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Koszty dostosowania, Prawo podatkowe, Procesy dostosowawcze do wymagań UE, Analiza porównawcza
Adjustment costs, Tax regulations, Demand adjustment process, Comparative analysis
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W opracowaniu przedmiotem analizy są - według kryterium podmiotowego - koszty ponoszone przez podatników (koszty dostosowania, tax compliance costs), natomiast według kryterium przedmiotowego - koszty operacyjne (operating costs of tax system). Celem analizy jest porównanie tych kosztów w państwach członkowskich UE. Źródłem analizowanych danych są wyniki case study przeprowadzonego dla przedsiębiorstw z państw członkowskich UE, prezentowane przez Bank Światowy oraz PricewaterhouseCoopers w cyklicznej już publikacji Paying Taxes 2009. The global picture (wcześniejsze wydania - 2007 i 2008 r.). W analizie wykorzystano wskaźniki dotyczące rocznej liczby płatności podatkowych, liczby godzin przeznaczonych na stosowanie przepisów prawa podatkowego, a także stopy podatkowej, obejmujące podatki i składki płacone przez przedsiębiorstwa w drugim roku działalności. Zaprezentowane dane dotyczą 2007 roku. Niestety nie obejmują Cypru i Malty. Ponadto opracowanie zawiera analizę wyników Raportu z funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej w latach 2006-2008. KIP jest jedną z wielu inicjatyw Ministerstwa Finansów mających na celu zapewnienie jak największej liczby ułatwień w dobrowolnym, prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych, jak również podniesienie efektywności kontroli podatkowej i czynności sprawdzających. (fragment tekstu)

Tax generates three broad types of social costs: efficiency, administrative, and compliance. Compliance costs are a value of resources expended by taxpayers in meeting their tax obligations. These costs have for a long time been treated as 'hidden costs' of taxation. The economic literature on tax compliance has grown enormously during the past three decades. Important advances have been made in the theoretical modeling of the compliance decision and the interaction between taxpayers and tax authorities. However, much work remains to be done if we want fully to understand of this complex subject. The main goal of this paper is to compare tax compliance costs in the EU member states. The tax indicators referred to compliance costs used in this analysis are based on a case study developed company from the aforementioned states and come from Paying Taxes 2009. The global picture prepared by the World Bank and PricewaterhouseCoopers. It includes data about taxes and contributions paid in the second year of operation (fiscal year 2007). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Afonso A., Ebert W., Schuknecht L., Thöne M.: Quality of public finances and growth. Working Paper Series nr 438, European Central Bank 2005, s. 25.
 2. Andreoni J., Erard B., Feinstein J.: Tax compliance. "Journal of Economic Literature" 1998, t. 36, nr 2, s. 854-856.
 3. Haig R.M.: The Cost to Business Concerns of Compliance with Tax Laws. "Management Review" 1935, nr 24, s. 323-333.
 4. Heij G.: Costs of Compliance: The Taxpayers' Hidden Tax Burden. "Asia-Pacific Tax Bulletin" 1995, nr l, s.22-24.
 5. Kudła J.: Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków. Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004, s. 23 i 24.
 6. Moreno-Dodson T.M. Le, B., Rojchaichaninthorn J.: Expanding Taxable Capacity and Reaching Revenue Potential: Cross-Country Analysis. Policy Research Working Paper 4559, The World Bank 2008, s. 1.
 7. Paying Taxes 2009. The global Picture. World Bank and PricewaterhouseCooper 2009, s. 89-92.
 8. Public Finances inEMU - 2008. European Commission, European Economy X/2008, s. 148.
 9. Raport z funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej w latach 2006-2008 oraz Raport z funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej w miesiącu styczniu 2009 r. Raporty dostępne na stronie Ministerstw Finansów (www. mf.gov.pl).
 10. Sandford C.: Tax Compliance Costs Measurement and Policy. Fiscal Publications, Bath 1995.
 11. Shifting the balance. The evolution of indirect taxes. PricewaterhouseCoopers 2007 (opracowanie dostępne na stronie: www.pwchk.com).
 12. Tax Administration in Developing Countries. Strategies and Tools of Implementation. Tax Administration Division, International Monetary Fund, Working Paper Series 43, The World Bank 1988.
 13. Tran-Nam B., Evans C., Walpole M., Ritchie K.: Tax compliance costs: Research methodology and empirical evidence from Australia. "National Tax Journal" 2000, t. 53, nr2, s. 229-251.
 14. Zapobieganie i reagowanie na naruszenie przepisów prawa podatkowego. "Biuletyn Skarbowy" 2007, nr 4, s.1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu