BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marchewka-Bartkowiak Kamilla (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Państwowe fundusze stabilizacyjne - problem czy szansa na długoterminowe równoważenie budżetu państwa
Sovereign Stabilization Funds - the Problem or the Chance of Long Term Budget Stabilization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 205-212, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Polski Fundusz Stabilizacyjny, Równowaga budżetowa, Budżet państwa,
Polish Stabilization Fund, Budget balance, State budget,
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty i zasad funkcjonowania państwowych funduszy stabilizacyjnych na przykładzie wybranych państw. Szczegółowo omówiona zostanie rola państwowych funduszy rezerw emerytalnych. W ostatniej części autorka dokona analizy przykładu polskiego funduszu stabilizacyjnego - Funduszu Rezerwy Demograficznej - i oceny jego podstaw prawno-organizacyjnych w świetle zmian przeprowadzonych w 2009 roku. (fragment tekst)

This paper analyses some key issues concerning the two types of sovereign stabilization funds - sovereign pension reserve funds - SPRF and sovereign wealth funds - SWFs. The first section presents the definition and classifications of sovereign stabilization funds. The second part shows the tendency in functioning of SPRF in the selected countries. The next section is focused on the experience of the Poland's solution as the Demographic Reserve Fund in the light of new legislation. The last section concludes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Blundell-Wignall A., Hu Yu-Wei, Yermo J.: Sovereign Wealth and Pension Fund Issues. OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions No 14/2008, s. 4-5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu