BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Salamaga Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej
Selected Aspects of the Statistical Analysis of the Age Structure of the Unemployed in the Countries of the European Union
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 847, s. 47-60, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Bezrobocie, Struktura bezrobocia, Cechy demograficzne, Analiza statystyczna, Wskaźnik podobieństwa struktur
Unemployment, Structure of unemployment, Demographic characteristics, Statistical analysis, Index of similarity of structure
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest porównanie struktury wiekowej bezrobotnych w 27 krajach UE w aspekcie dynamicznym. W badaniach wykorzystano m.in. wskaźniki podobieństwa struktur i wskaźniki dynamiki struktur. Aby wskazać kraje najbardziej podobne i najbardziej różniące się pod względem struktury wiekowej bezrobotnych, zastosowano wybrane metody analizy skupień. Otrzymane wyniki stanowiły podstawę porównania struktury wiekowej bezrobotnych w Polsce i w pozostałych państwach członkowskich UE. (fragment tekstu)

The article compares the age structure of the unemployed and how it changed in the 27 countries of the EU in the years 2002-2007. To this end, indicators of structural similarity and structural dynamics were used. To determine the most similar and dissimilar countries in terms of the age structure of their unemployed, selected methods of analysing concentration were employed. The use of a single-factor analysis of variance determined those factors that essentially differentiate the created groups of countries. The results were used as the background for a comparison of the age structure of unemployed in Poland with the other countries of the EU. The data for calculation were taken from International Labour Organisation reports by way of the databases of the British firm Euromonitor: Global Market Information Database. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Auer P., Cazes S. [2002], Employment Stability in an Age of Flexibility: Evidence from Industrialized Countries, ILO, Geneva.
  2. Begg D., Dornbusch R., Fischer S. [ 1997], Makroekonomia, PWE, Warszawa.
  3. Dobosz M. [2004], Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
  4. Glapiak E. [2008], Bezrobotna Europa, „Rzeczpospolita”, 7.11.2008.
  5. Holzer J. [2003], Demografia, PWE, Warszawa.
  6. Kukuła K. [2003|, Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Podolec B. [1995], Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 124, Kraków.
  8. Sokołowski A. [2002], Metody stosowane w Data Minig, StatSoft Polska.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu