BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niezgoda Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Szacowanie kosztów w procesach kreowania jakości wykonania w trybie on-line
Estimating Costs in the Processes of Creating On-line Quality Control
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 847, s. 107-123, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Jakość produktu, Sterowanie jakością, Kontrola jakości, Koszty jakości, Szacowanie kosztów
Product quality, Quality control, Quality control, Quality costs, Costs estimation
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest pokazanie, że istnieją możliwości szacowania kosztów związanych z zapewnieniem jakości oraz ich monitorowania. Aby go osiągnąć, w rozważaniach przedstawionych w artykule wykorzystano: model systemu operacyjnego sterowania jakością, model procesu bieżącej kontroli jakości, który opisuje m.in. strukturę czasową sekwencji składających się na proces produkcyjny i koszty ponoszone w poszczególnych przedziałach czasowych oraz koncepcję funkcji strat, umożliwiającą szacowanie strat wywołanych odchyleniem średniego poziomu procesu od wartości docelowej [PN-ISO 3534-2:1994]. (fragment tekstu)

The course of every creative process can be described by numerous characteristics. Most of them are subject to changes initiated by the supervision responsible for guiding the process, while the others are subject to mutability characteristic of a given productive aggregate over which supervision has limited influence. That streams of a product will to some extent be defective, leading to costs and losses the amount of which a producer has limited influence over, is a fact producers must reconcile themselves to. The basic aim of this paper is to illustrate that it is possible to both estimate the costs that accompany ensuring quality and to monitor them during the production stage. To accomplish these goals the concept of loss function was plugged into a model of the current quality control process. This enabled the estimation of losses triggered by the deviation of the average level of the process from the target value not only with respect to the state the process is found in, but also on the amount of time this state lasts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Ciechan-Kujawa M. [2005], Rachunek kosztów jakości. Wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Crocket H.G. [1935], Quality Just but Enough, „Factory Management and Maintenance”, nr 93.
 3. Dwiliński L. [2000], Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 4. Iwasiewicz A. [1994], Model procesu bieżącej kontroli jakości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 418, Kraków.
 5. Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 6. Kim M.W., Liao W.M. [1994], Estimating Hidden Quality Costs with Quality Loss Functions, „Accounting Horizons”, vol. 8, nr 1, American Accounting Association.
 7. Mała encyklopedia jakości [1984], red. B. Oyrzanowski, PWE, Warszawa.
 8. Miner D.F. [1933], What Price Quality, „Product Engineering”, August.
 9. Montgomery D.C. [2001], Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York.
 10. PN-ISO 3534-2:1994, Statystyka. Statystyczne sterowanie jakością. Terminologia, i symbole.
 11. Spiring F.A. [1993], The Reflected Normal Loss Function, „Canadian Journal of Statistics”, vol. 21, Statistical Society of Canada.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu