BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nalepka Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Outsourcing jako narzędzie racjonalizacji zarządzania nieruchomościami
Outsourcing as a Tool for Rationalising Real Estate Management
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 850, s. 5-22, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Outsourcing, Zarządzanie nieruchomościami, Spółdzielnie mieszkaniowe
Outsourcing, Real estate management, Housing cooperatives
Note
summ.
Abstract
Tematem niniejszego opracowania jest stosowanie outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami. Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty zasad stosowania outsourcingu ze względu na możliwości zastosowania go do racjonalizacji zarządzania nieruchomościami. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane analizą zastosowania outsoircingu w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym w wybranej spółdzielni mieszkaniowej. (fragment tekstu)

The subject of the article is the use of outsourcing by enterprises and institutions to streamline their business and improve process efficiency, hence allowing them to gain and maintain competitive advantage. The possible uses of outsourcing in real estate management are the main focus of the article. The process of real estate management is explained and its activities classified, focusing on the process from the point of view of using outsourcing. The analysis illustrates the use of outsourcing in housing resource management in a housing association. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Chrostowski T., Utrzymanie obiektów technicznych a usługi outsourcingu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 10.
 2. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Gay C.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 4. Grześ E., Outsourcing w zarządzaniu spółdzielczym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Spółdzielni X, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008 (maszynopis pracy magisterskiej).
 5. Henclewska L., Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości, „Nieruchomości” C.H.Beck 2002, nr 5.
 6. Janczyk P., Outsourcing w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie Elektrobudowy SA, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2000, nr 5.
 7. Kolud K., Outsourcing jako środek podwyższania efektywności zarządzania nieruchomościami [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, Wydawnictwo WSB w Tarnowie, Tarnów 2003.
 8. Kolud K., Specyfikacja warunków świadczenia usługi outsourcingowej jako gwarant jej jakości w zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi, „Świat Nieruchomości” 2007, nr 61.
 9. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998.
 10. Trocki M., Metodyka outsourcingu, „Marketing i Rynek” 2001, nr 9.
 11. Trocki M., Outsourcing - kształtowanie przestrzeni rynkowej przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek” 2001, nr 8.
 12. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
 13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. nr 141 poz. 1492 art. 185 ust. 1.
 14. Zakres obowiązków w ramach zarządzania nieruchomościami, „Zarządca” 2000, nr 3.
 15. Zarządzanie nieruchomościami, red. E. Kucharska-Stasiak, Valor, Łódź 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu