BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Furmańska-Oćwieja Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Rynek inwestycyjno-budowlany w Polsce w latach 1997-2007
The Polish Construction Investment Market in the Years 1997-2007
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 850, s. 23-34, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rynek budowlany, Inwestycje budowlane, Produkcja budowlana
Construction market, Construction investments, Construction output
Note
summ.
Abstract
Zaobserwowane w latach 1998-2006 osłabienie koniunktury miało wiele przyczyn. Konsekwencją ich występowania były zmiany wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań działalności inwestycyjnej w polskiej gospodarce we wspomnianym okresie, ukazanie struktury inwestycji oraz segmentów rynku budowlanego i barier jego rozwoju. (fragment tekstu)

The article discusses the conditions for investment activity in the Polish economy between the years 1997-2007. It looks at factors that had a positive influence on the ability of economic entities to invest during this period, and also those that caused investment activity to be delayed. It next offers an analysis of the scale and structure of investments, focusing on their technical classification criteria, criteria of the owners of the investing entities and their place in their respective sectors and branches of the economy. The last part of the article presents an analysis of construction and assembly production in terms of the type of buildings supplied for usage (criteria are based on the Polish Classification of Buildings). It also takes up barriers to the development of the construction investment market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Badania rynku przedsiębiorstw budowlanych, Wydział Analiz Ekonomicznych Departamentu Marketingu Korporacyjnego, ING Bank, 2007, www.ing.pl.
  2. Bolkowska Z., Rynek inwestycyjny w Polsce. Inwestycje komunalne, „Przegląd Zamówień Publicznych” 2002, nr 4.
  3. Ogonowska-Rejer A., Zdolność kredytowa spadła o 20-30 procent, „Rzeczpospolita”, dodatek: „Finanse i Nieruchomości”, 20 października 2008.
  4. Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 1995-2008.
  5. Ślubowski S., Rynek budowlany w Polsce, Departament Marketingu Korporacyjnego, Zespół ds. Analiz Gospodarczych, ING Bank, październik 2007, www.ing.pl.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu