BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosecki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Plebankiewicz Edyta (Politechnika Krakowska)
Title
Zasady formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców przez zamawiających roboty budowlane
Formulating Prequalification Criteria for Contractors Hired by Investors to do Construction Work
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 850, s. 35-47, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Budownictwo, Inwestycje budowlane, Przemysł budowlany
Construction sector, Construction investments, Construction industry
Note
summ.
Abstract
Wybór kompetentnego wykonawcy robót budowlanych jest gwarancją pomyślnego zakończenia inwestycji. W wielu krajach zamawiający stosują procedurę prekwalifikacji jako przedprzetargowej selekcji oferentów. Jest ona także często stosowana przez polskich inwestorów prywatnych, zwłaszcza przy realizacji dużych, złożonych inwestycji. W artykule scharakteryzowane zostaną kryteria stosowane w procedurze prekwalifikacji, a także czynniki mające wpływ na ich formułowanie. (fragment tekstu)

When choosing a contractor, an investing party may directly use a form of tender procedure or negotiation, or precede it with a form of preliminary selection (prequalification). In procedures where prequalification is used, the selection of contractors tends to be quite complex, and their assessment more thorough. An investor deciding on preliminary qualifying criteria for a contractor must make numerous decisions, ordering and establishing the course of prequalification and also the criteria for assessing contractors, including those for assessing contractor competencies. The article presents the results of the authors’ own research on the selection criteria used for contractors, and discusses internal factors such as experience in selecting construction contractors, preferences for contractors, tolerance for risk, and organisational infrastructure as well as external ones including government regulation and political issues, all of which influence the prequalification process. The article discusses prequalification criteria that are especially important when the investing entity wishes to finalise particular types of contracts, including contracts for design and construction, for the management of construction, or for the construction of a group of buildings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 268, 0
Bibliography
Show
 1. Cox A.W., Thompson I., Contracting for Business Success, London 1998.
 2. Hatush Z., Skitmore M., Evaluating Contractor Prequalification Data: Selection Criteria and Project Success Factors, „Construction Management and Economics” 1997, nr 15.
 3. Holt G.D., Olomalaiye P.O., Harris F.C., A Review of Contractor Selection Practice in the U.K. Construction Industry, „Building and Environment” 1995, vol. 30, nr 4.
 4. Jennings P., Holt G.D., Prequalification and Multi-criteria Selection: A Measure of Contractors’ Opinions, „Construction Management and Economics” 1998, nr 16.
 5. Kosecki A., Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym jako usługa regulowana umową, cz. 1 i 2, „Przegląd Budowlany” 2003, nr 3 i 4.
 6. Plebankiewicz, E., Kryteria selekcji wykonawców robót budowlanych stosowane przez polskich inwestorów, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 7. Plebankiewicz E., Podstawowe problemy wstępnej kwalifikacji wykonawców robót budowlanych, Materiały z konferencji naukowej nt. „Technologia i zarządzanie w budownictwie”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 8. Plebankiewicz E., Procedura prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych [w:] tejże, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
 9. Plebankiewicz E., Dziadosz A., Wybrane zagadnienia prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych, „Przegląd Budowlany” 2006, nr 5.
 10. Rowlinson S., Design Build - Its Development and Present Status, Occasional Paper No. 36, CIOB, Ascot, May 1987.
 11. Russell J.S., Hancher D.E., Skibniewski M.J., Contractor Prequalification Data for Construction Owners, ..Construction Management and Economics” 1992, nr 10.
 12. Standardowy formularz prekwalifikacyjny dla wykonawców, Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu