BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głuszak Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Eksperyment conjoint jako metoda wyznaczania współczynników wagowych atrybutów w wycenie nieruchomości
Conjoint Experiment as a Method for Determining the Weight Coefficients of Attributes in the Assessment of Real Estate Value
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 850, s. 49-64, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Metoda conjoint, Pomiar wieloczynnikowy, Wycena nieruchomości, Mieszkania
Conjoint method, Conjoint analysis, Real estate valuation, Dwellings
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto problematykę wyznaczania współczynników wagowych cech nieruchomości, co wydaje się jednym z poważniejszych problemów w wycenie wartości nieruchomości zgodnie z podejściem porównawczym. W pierwszej części zaprezentowano podstawy teoretyczne podejścia porównawczego, uzasadniając zastosowanie badań preferencji rynkowych w celu oceny ważności poszczególnych cech mieszkań. Dodatkowo zaprezentowano, będące alternatywą dla tradycyjnego badania kwestionariuszowego, marketingowe techniki badania preferencji, które można wykorzystać do zrozumienia wyborów rynkowych oraz szacowania popytu mieszkaniowego. Część empiryczna oparta jest na analizie wyników badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. (fragment tekstu)

The article examines issues in determining the weight coefficients of attributes in real estate. This is one of the most serious problems in assessing real estate value using the comparative approach, the theoretical foundations of which are presented in the first section of the paper. These foundations justify the use of market preference research in assessing the importance of particular features of flats. The paper also presents alternatives to traditional questionnaire research on marketing techniques in studying renter preferences, which can be used to understand market choices and assessing demand for flats. The goal of the paper is to decide whether our research methods can effectively assess the importance of the features of student housing, which is to say to assess those which will most account for an apartment being chosen. The limitations resulting from the method type and organisation of the research process are also analysed and the methodology shown to be potentially valuable for further research. The final conclusions serve as an evaluation of the usefulness of the selected methods of estimating the weight coefficients of apartment attributes for assessing the value of real estate using the comparative approach. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartłomowicz T., Metoda conjoint analysis jako narządzie prognozowania preferencji nabywców nieruchomości [w:] Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 942, Wrocław 2002.
 2. Borgatti S., Anthropac 4.0. Reference Manual, Natic, Analytic Technologies 1994.
 3. Głuszak M., Conjoint Analysis of Consumer Choices on Housing Market, materiały konferencyjne pt. „Ekonomickie a riadiace procesy v stavebnictve a v investicnych projektoch”, Bratysława 2004.
 4. Lancaster K., A New Approach to Consumer Theory, „Journal of Political Economy” 1966, vol. 74, nr 2.
 5. Luce R., Tuckey J., Simultaneous Conjoint Measurement: A New Type of Fundamental Measurement, „Journal of Mathematical Psychology” 1964, vol. 1.
 6. Nelson T., Rabianski J., Consumer Preferences in Housing Market Analysis: An Application of Multidimensional Scaling Techniques, „Areuea Journal” 1988, vol. 16, nr 2.
 7. Palicki S., Ustalanie wag atrybutów nieruchomości. Koncepcja badań popytu, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 2004, vol. 12, nr 1.
 8. Rosen S., Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition, „Journal of Political Economy” 1974, vol. 82, nr 1.
 9. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 10. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych, wydanie VIII poszerzone, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2008.
 11. Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu