BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małkowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym
The Role of Economic Infrastructure on Socio-economic Development
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 850, s. 65-76, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Infrastruktura gospodarcza, Dobra publiczne
Social economic development, Economic infrastructure, Public goods
Note
summ.
Abstract
Na podstawie prowadzonych badań stwierdzono, że infrastruktura ekonomiczna wywiera istotny wpływ na rozwój gospodarczy zarówno w skali krajowej, regionalnej, jak i lokalnej. Rozbudowa infrastruktury poza korzystnym wpływem na rozwój gospodarczy i poziom życia wywoła również sprzężenie zwrotne (zwiększenie dochodów indywidualnych, kreowanie kolejnych inwestycji). W artykule omówiono infrastrukturę jako dobro publiczne oraz obszary jej oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy.

The article discusses, on the basis of published theoretical and empirical analyses, the areas of the economic infrastructure that affect the economy's health and development. The existing infrastructure carries numerous benefits for economic activity and the quality of life for citizens. Based on the proven influence of public investment in infrastructure on the productivity, scale and costs of production, hiring, private investment and commercial and tourist activity, it may be concluded that building up the infrastructure and improving its quality is an important factor in fostering the socio-economic development of a country and its individual regions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Aschauer D. A., Public Investment and Private Sector Growth. The Economic Benefits of Reducing American’s “Third Deficit”, Economic Policy Institute, Washington 1990.
 2. Domańska A., Wpływ rozbudowy infrastruktury transportu na rozwój regionalny – wieloaspektowość problematyki, materiały konferencji „Translog 2004”, Szczecin 2004.
 3. Duffy-Deno K.T., Eberts R.W., Public Infrastructure and Regional Economic Development: A Simultaneous Approach, Working Paper No. 8909, Federal Reserve Bank of Cleveland, August 1989.
 4. Fourie J., Economic Infrastructure: A Review of Definition, Theory and Empirics, „South African Journal of Economics” 2006, vol. 74, iss. 3.
 5. Jakubowski M., Dobra publiczne i dobra wspólne [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Scholar, Warszawa 2005.
 6. Kessides C., The Contributions of Infrastructure to Economic Development - A Review of Experience and Policy Implications, World Bank Discussion Paper No. 213, World Bank, Washington D.C. 1993.
 7. Kowalewski M., Koszty i korzyści inwestycji drogowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
 8. Mueller D., Public Choice III, Cambridge University Press, United Kingdom 2003.
 9. Munnell A.H., Policy Watch. Infrastructure Investment and Economic Growth, „Journal of Economic Perspectives” 1992, vol. 6, nr 4.
 10. O’Fallon C., Linkages between Infrastructure and Economic Growth, Pinnacle Research, Prepared for Ministry of Economic Development, New Zealand, December 2003.
 11. Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenduture, „Review of Economics and Statistics” 1954, vol. 36.
 12. Stieglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 13. Swaniewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998-1999, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1999.
 14. Varian H.R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu