BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Podwykonawca robót budowlanych w zamówieniach publicznych
The Subcontractor in Public Procurement Construction Work
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 850, s. 115-127, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zamówienia publiczne, Rynek budowlany, Inwestycje budowlane, Usługi budowlane
Public procurement, Construction market, Construction investments, Construction services
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba wyjaśnienia roli podwykonawcy w procesie udzielania zamówień publicznych oraz zaprezentowanie przykładowych rozwiązań służących uregulowaniu stosunków między zamawiającymi a podwykonawcą w trakcie realizacji inwestycji. (fragment tekstu)

The article discusses the problem of joint liability of the investor and contractor in paying the wages for construction work carried out by subcontractors. The rule of joint liability may be found in art. 647 of the Civil Code. The goal of introducing new regulation was to prevent contractors, especially in the private sector, from unjustifiably withholding subcontractor wages. However, the new regulations put investors at risk of paying double wages for work done. This problem is of particular significance in investments made by public entities operating in accordance with public procurement law. The goal of the article is to explain the role of subcontractors involved in the procurement process announced by public entities and to present sample solutions for regulating the relationship between the contracting party and subcontractor while the investment is being realised. The article consists of four parts. The first presents basic information on construction contracts, while the second explains why it is necessary to use subcontractors in the construction process. The third part discusses the legal foundations of the subcontracting institution. The fourth section shows how the terms of the specifications in public procurement regarding subcontractors should be formulated such that the risk of double payment may be averted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W., Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa budowlanego, PWE, Warszawa 1989.
 2. Kodeks cywilny, t. II, red. K. Pietrzykowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 3. Nowicki J.E., Zamówienia na roboty budowlane. Część I, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2006, nr 5.
 4. Okolski D., Umowa o roboty budowlane, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 5. Olszowska H., Procentowe podwykonawstwo, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2006, nr 11.
 6. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. T. Czajkowski, wyd. 2, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006.
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, Dz.U. nr 87 poz. 605.
 8. Szostak R., Podwykonawca robót budowlanych, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2004, nr 1.
 9. Szostak R., Wynagrodzenie za roboty budowlane, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2007, nr 2.
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. z 2006 r., nr 156 poz. 1118.
 12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu