BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Muczyński Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Metodyka wspomagania przemieszczeń najemców w procesie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy miejskiej
A Method for Supporting the Relocation of Tenants in Municipality Housing Resources
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 850, s. 129-143, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarka mieszkaniowa, Najem mieszkań, Mieszkania komunalne, Gmina
Housing economy, Flats rental, Municipal housing, District
Note
summ.
Abstract
Celem głównym pracy jest przedstawienie metodyki wspomagania przemieszczeń najemców komunalnych w procesie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy miejskiej. Proponowane ujęcie metodyczne oparto na ocenie stopnia niedopasowania powierzchni mieszkań komunalnych w zasobie gminnym do wielkości (liczebności) gospodarstw domowych w nich zamieszkujących. (fragment tekstu)

The paper presents a method for supporting the expedient relocation of tenants of municipality-owned communal housing. The method assesses the extent of unsuitability of the space and costs of maintaining the flats and the functional needs and the ability of tenants to afford them. The method’s procedures are based on a structural approach enabling the range of buildings and flats to be delimited according to the size of the need of tenant relocation to be carried out and the strategies and results of the process of relocating within the municipality housing resources to be defined. The methodology was empirically tested on a selected section of housing resources in the city of Olsztyn. The empirical research confirmed a lack of suitability and enabled the formulation of a number of practical conclusions which are essential for the creation of rational economic housing policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
  1. Jurek K., Majchrzak M., Lokalne strategie mieszkaniowe oraz programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Kraków 2001.
  2. Malinowski J., Analiza i ocena stanu istniejącego zasobu lokalowego miasta Poznania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2006 (maszynopis; praca magisterska napisana pod kierunkiem dra inż. A. Muczyńskiego).
  3. Muczyński A., Ocena formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Olsztynie, Acta Scientarium Polonorum, Seria: Administratio Locorum, 2008, nr 7(2).
  4. Muczyński A., Sujkowski Z., Usytuowanie i koncepcja systemu informacyjnego na potrzeby gospodarowania zasobami lokalowymi gminy, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 2008, vol. 16, nr 1.
  5. Uchwała nr XXII/650/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gdańska na lata 2004-2008.
  6. Uchwała nr XII/135/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Olsztyn na lata 2007-2011.
  7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz.U. nr 71 poz. 734 ze zm.
  8. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Dz.U. nr 71 poz. 733 ze zm.
  9. Założenia strategii mieszkaniowej gmin, red. E. Bończak-Kucharczyk, „Poradnik dla wspólnot mieszkaniowych”, z. XII, Agencja Wydawnicza „Skigraf”, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu