BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabiński Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Skuteczność narzędzi fiskalnych w procesie pobudzania wzrostu gospodarczego
Fiscal Tools Efficiency in the Process of Economic Growth
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 457-464, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Deficyt budżetowy, Wzrost gospodarczy
Budget deficit, Economic growth
Note
summ.
Abstract
Celem rozważań zawartych w artykule jest analiza wykorzystania i skuteczności deficytu budżetowego jako dyskrecjonalnego narzędzia polityki fiskalnej, służącego stabilizacji zmian aktywności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzono analizę opisową i statystyczną. Część opisowa skupia się na aspektach związanych ze skutecznością wykorzystywania narzędzi fiskalnych w procesie stabilizacji koniunktury gospodarczej. W części statystycznej wykorzystana została analiza korelacyjna, oparta na współczynniku korelacji Pearsona. Do badań empirycznych przyjęto wielkości deficytu budżetowego w Polsce, Niemczech i Irlandii, jako narzędzia stabilizującego wzrost gospodarczy w latach 1999-2007. (fragment tekstu)

In a market economy, the government can influence the course of economic processes mainly through the instruments of fiscal policy. The nature and evolution of fiscal policy is determined by the objectives of macroeconomic policy and by the domestic and foreign economic environment. In the Polish economy there are more and more phenomena that make the introduction of a more restrictive fiscal policy necessary. The budget deficit is not effective tool that ought to stimulate the economy growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Fedorowicz Z.: Polityka fiskalna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
  2. Friedman M.: Intrygujący pieniądz. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1994.
  3. Jakimowicz A.: Od Keynesa do teorii chaosu. PWN, Warszawa 2003.
  4. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002.
  5. Pietrewicz M.: Polityka fiskalna. Poltext, Warszawa 1993.
  6. Samuelson P., Nordhaus W.: Ekonomia. T. 1, PWN, Warszawa 1996.
  7. http://epp.eurostat.cec.eu.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu