BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zjawisko flypaper effect - rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne
Flypaper Effect - Theoretical and Practical Considerations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 451-456, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Wydatki budżetowe, Źródła finansowania, Dotacje
Budget expenditures, Source of financing, Grants
Note
summ.
Abstract
Obecność dotacji w strukturze źródeł finansowania jednostki dotowanej, wpływa na większy wzrost jej wydatków budżetowych, niż miałoby to miejsce, gdyby do finansowania wydatków publicznych wykorzystano dochody własne. Efekt ten jest określany w literaturze anglojęzycznej jako flypaper effect. Celem artykułu jest przybliżenie mechanizmu funkcjonowania flypaper effect i przyczyn jego powstawania. (fragment tekstu)

The article concerning flypaper effect focuses on the factors which might have the greatest impact on this mechanism. Political strength as one of the significant factor determining flypaper effect has also been considered. The correlation between the structure of financing public tasks and increasing amount of public spending is the main field of theoretical considerations in the area flypaper effect. The significant research problem is the connection between grants and public expenditures which might be stimulated by grants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cullis J., Jones P.: Public Finance and Public Choice. Oxford University Press, Second Edition, 1998, s. 321.
  2. Eichenberger R., Serna A.: Random errors, dirty information, and politics. Public Choice 1996, nr 86, s. 137-156.
  3. Guziejewska B.: Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 132.
  4. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Świat Książki, Warszawa 2000, s. 130.
  5. Strumph K.S.: A predictive index for the flypaper effect. „Journal of Public Economics” 1998, Vol. 69, nr 3, s. 2.
  6. Tovmo P., Falch T.: The flypaper effect and political strength. „Economics of Governance” 2002, nr 3, s. 153.
  7. Wyniki badań ankietowych opublikowane [w:] R.C. Fisher: Income and grant effects on local expenditure: The flypaper effect and other difficulties. „Journal of Urban Economics” 1982, nr 12, s. 324-345 oraz J.R. Hines, R.H. Thaler: The flypaper effect. „Journal of Economic Perspectives” 1995, nr 9, s. 217-226.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu