BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewski Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Problemy finansowania parków narodowych w Polsce
Problems of Subsidy the National Park in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 444-450, rys., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Finanse publiczne, Finansowanie ochrony środowiska, Parki narodowe, Badania ankietowe
Public finance, Environmental protection financing, National parks, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Funkcjonowanie parków narodowych wymaga nakładów finansowych. Aktualnie toczy się dyskusja dotycząca finansowania parków narodowych, m.in. w kontekście zmian ustawy o finansach publicznych. Celem artykułu jest prezentacja problemów związanych z finansowaniem parków narodowych w Polsce. Podstawowym źródłem danych wykorzystanych w artykule są badania ankietowe dotyczące identyfikacji utrudnień i barier w funkcjonowaniu parków narodowych, przeprowadzone anonimowo w 2008 roku wśród osób tam pracujących. (fragment tekstu)

The national parks create the major source of nature preservation. The National Nature and Wildlife Parks are not enough subsidized from the government funds. The National Nature and Wildlife Parks should look for new ways of sponsorship and subsidy. The survey proves the hardship of getting the funds from various sources. Discussion is being held concerning the ways of National Parks subsidy. “Primum non nocere” should be of constant use till we find a perfect way of getting funds for National Parks prevention. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bochniarz S.: Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. [w:] Finansowanie ochrony przyrody. Doświadczenia i perspektywy. Red. A. Mazgajski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2003, s. 59-64.
 2. „Działalność i finansowanie parków narodowych”. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008, s. 12.
 3. Funkcjonowanie parków narodowych w zakresie zachowania, zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów przyrody, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Krakowie, czerwiec 2006 r.
 4. International Union for Conservation of Nature, http://www.iucn.org.
 5. Koncepcja systemu funkcjonowania parków narodowych w nowych warunkach wynikających z integracji europejskiej. Stowarzyszenie Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski, Suwałki, 2005, s. 26-41.
 6. Ochrona środowiska 2008. GUS, Warszawa 2008, s. 288.
 7. Raźny J.: Problemy finansowania działalności parków narodowych w Polsce. „Aura” 2007, 4, s. 30-33.
 8. Raźny J.: Źródła finansowania parków narodowych w Polsce. Zeszyty Naukowe nr 732, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2007, s. 98.
 9. Strona internetowa Sejmu z dnia 6 marca 2009 r. http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1181.
 10. Szczęsny T.: Cele i zadania parków narodowych. „Parki Narodowe” 1991, nr 1.
 11. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.
 12. Wilgat T.: Polskie parki narodowe w liczbach. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2002, s. 353-394.
 13. Wiszniewska E.B.: Źródła finansowania parków narodowych w Polsce na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego. „Problemy Ekologii” 2004, vol. 8, nr 2, s. 103.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu