BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek-Krasodomska Ewa (Politechnika Gdańska)
Title
Skutki ekonomiczne kryzysu finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce
Economic Results of Crisis for Polish Households
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 213-221, wykr., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Gospodarstwa domowe, Kryzys finansowy, Ekonomika gospodarstwa domowego
Households, Financial crisis, Household economics
Note
summ.
Abstract
Autorka przybliżyła sytuację gospodarstw domowych w Polsce, by dalej dokonać oceny następstw ekonomicznych dla nich wynikających z kryzysu finansowego. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka stwierdziła, że ryzyko niekorzystnych zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych w warunkach kryzysu wiąże się z osiąganiem przez nie mniejszych dochodów, co z kolei prowadzi do zmniejszenia oszczędności i ograniczenia zdolności płatniczych tych podmiotów. (fragment tekstu)

The economic situation and the households' financial decisions are determinated by a lot of factors. The essential elements are incomes, the capital market conditions and expectations of future income. These determinants are connected with the economic situation on the financial market or the country economy. That is why the financial crisis is the phenomenon which could wield enormous influence on the households' financial situation. In this article the Author analyses the possible results of this phenomenon in the households' incomes, savings and financial assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chrabonszczewska E.: Międzynarodowe organizacje finansowe. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 315.
  2. Koniunktura konsumencka. Luty 2009 r. Informacja sygnalna, GUS, Warszawa 24 lutego 2009 (www.stat.gov.pl).
  3. Mazurek-Krasodomska E.: Finanse gospodarstw domowych w Polsce w latach 1996-2006.[w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego. Red. D. Dziawgo. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 376-381.
  4. Mishkin F.S.: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 275.
  5. www.nbp.pl, z 27 lutego 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu