BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mitręga-Niestrój Krystyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Puszer Blandyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Miejsce i rola Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz stabilności finansowej
The Position and Role of Poland in the International Cooperation for Financial Stability
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 232-239, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Stabilność finansowa, Organizacje finansowe, Współpraca międzynarodowa, Organizacje międzynarodowe
Financial sustainability, Financial organizations, International cooperation, International organisations
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie obecnego miejsca i roli Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz stabilności finansowej. Znaczenie Polski w międzynarodowej współpracy zostanie ukazane poprzez analizę członkostwa naszego kraju w międzynarodowych organizacjach finansowych. (fragment tekstu)

The international cooperation for the global financial system stability is a complex and multi-faceted phenomenon. Present global financial crisis shows that without cooperation it will be difficult to oppose its effects and even though protectionist tendency and "national egoisms" come out, one should believe that they would not hide the benefits of cooperation. The role of Poland in the international cooperation for financial stability is rather small and we rather have a distant position in the process of decision making in the area of international financial order. Particularly unfavorably one should asses the absence of Poland in group G-20, which today has become the very important platform for a debate about condition and perspectives of the global finance. But we should believe that Poland would be able to acquire stronger position in the future and would participate in co-creation of the new world financial order. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. About the Basel Committee, http://www.bis.org/bcbs/index.htm (dostęp 23.02.2009 r.).
 2. Chrabonszczewska E.: Międzynarodowe organizacje finansowe. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 3. http://www.bis.org/ifc/factsheet.htm (dostęp 23 .02.2009 r.).
 4. http://www.imf.0rg/external/np/exr/facts/groups.htm#G33 (dostęp 23.02.2009 r.).
 5. http://www.knf.gov.pl (dostęp 22.02.2009 r.).
 6. http://www.nbp.pl (dostęp 23.02.2009 r.).
 7. Mitręga-Niestrój K., Puszer B.: Znaczenie joint forum dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego. [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego. Red. D. Dziawgo. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2008, s. 236.
 8. Mitręga-Niestrój K.: Stabilność światowego systemu finansowego jako cel nowej międzynarodowej architektury finansowej. [w:] Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego. Red. J. Żabińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 98.
 9. Polska a globalizacja - referat wygłoszony przez W. Cimoszewicza na konferencji "Globalization and Catching - up in Emerging Market Economies", maj 2002, www.tiger.edu.pl (dostęp 23.02.2009 r.).
 10. Porozumienie (Memorandum of Understanding) o współpracy pomiędzy organami nadzoru finansowego, bankami centralnymi i ministerstwami finansów Unii Europejskiej na temat transgranicznej stabilności finansowej, http://www.nbp.pl oraz Po wizycie w Fed. Rozmowa z prezesem NBP Sławomirem Skrzypkiem. Czwartek, 21 sierpnia 2008, http://www.nbpnews.pl (dostęp 23.02.2009 r.).
 11. Przegląd stabilności systemu finansowego październik 2008. Narodowy Bank Polski, 2008, s. 3.
 12. Siemionczyk G.: Kompromisowe propozycje w sprawie unijnego nadzoru, http://www.parkiet.com/ artykul/7,785336.html (dostęp 23.02.2009 r).
 13. Tuomela R.: Cooperation: A Philosophical Study. Philosophical Studies Series 82, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2000, s. 2 i 11.
 14. Tymoczko O.: Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 35.
 15. Udział Polski w pracach OECD, http://www.paryzoecd.polemb.net/index.php?document=28 (dostęp 23.02.2009 r.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu