BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moździerz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
W sprawie sporu o wykorzystanie deficytu budżetowego w polityce antykryzysowej
Concerning the Dispute over Making Use of Budget Deficit in Anti-Crisis Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 240-248, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Kryzys finansowy, Deficyt budżetowy, Zapobieganie kryzysowi, Stabilizacja gospodarcza
Financial crisis, Budget deficit, Crisis prevention, Economic stabilization
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie teoretycznych podstaw do wykorzystania deficytu budżetowego w polityce antykryzysowej, jak też zwrócenie uwagi na przewartościowanie poglądów ekonomistów w kwestii dyskrecjonalnych metod stabilizacji gospodarki, jakie ma miejsce w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. (fragment tekstu)

The dispute over making use of budget deficit in anti-crisis policy has entered upon another phase in times of world financial and economic crisis. Countries are applying remedial measures employing public resources with the aim to boost the economy and alleviate negative effects in the social sphere. Observing the ongoing dispute and changes in the policies of particular countries has made the author write the following paper. The purpose of the paper is to show theoretical grounds for using budget deficit in anti-crisis policy as well as to draw attention to the fact that the views shared by economists in the matter of discretional methods of stabilizing the economy in crisis have changed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Benoit B., Ward A.: Berlin przedstawia główne założenia swojego planu ratunkowego. "Financial Times" z 12 stycznia 2009 r.
 2. Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, s. 238.
 3. Glapiak E.: Deficyt przekroczy 9% PKB. "Rzeczpospolita" z 9 stycznia 2009 r.
 4. Górski J., Sierpiński W.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. PWN, Warszawa 1987, s. 349.
 5. http://www.kprm.gov.pl/templates/ admin/userfiles/files/6556_Plan_Stabilnosci_i_Rozwoju.pdf.
 6. http://www.wprost.pl/ar/146016 [4.01.2009].
 7. Rzońca A. [w: ] 12 powodów, dla których nie możemy zwiększyć deficytu budżetu. "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 21, s. 27.
 8. Kalecki M.: Kapitalizm. T. 1, PWE, Warszawa 1979, s. 348-349.
 9. Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu, pieniądza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 117.
 10. Nasiłowski M.: Zarys historii myśli ekonomicznej (od XVIII do końca XX wieku). Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2003, s. 101.
 11. P. van den Noord.: The Size and Role of Automatic Fiscal Stabilizers in the 1990s and beyond. OECD Economic Department, Working Papers, 2000, nr 230.
 12. Racjonalizacja wydatków społecznych. Raport Zielona Księga. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, październik 2003, s. 17.
 13. Snowdon B., Vane H.R.: Rozmowy z wybitnymi ekonomistami. Biblioteka myśli ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 143-144.
 14. Trusewicz I.: Wielka dziura w rosyjskim budżecie na 2009 rok. "Rzeczpospolita" z 27 stycznia 2009 r.
 15. Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka. WN PWN, Warszawa 1990, s. 53.
 16. Wrześniak M.: Rządy idą rynkom z odsieczą. "Rzeczpospolita" z 28 stycznia 2009 r.
 17. Wywiad z L. Balcerowiczem, E. Glapiak, P. Jabłoński: Europa sprawdziła się w czasie kryzysu. "Rzeczpospolita" z 18 grudnia 2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu