BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mamzer Hanna (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
The Role of Trust in Multicultural World
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2010, t. 31, s. 7-20, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Intercultural Dialog on Trust
Keyword
Wielokulturowość, Organizacje wielokulturowe, Zaufanie społeczne
Multicultural, Intercultural organisation, Social trust
Abstract
W artykule podjęto próbę wykazania jak duże znaczenie ma zaufanie w dzisiejszym świecie. Zwrócono uwagę na zmiany zachodzące w kulturze Zachodu oraz inne konsekwencje globalizacji. Jedną z nich jest, według autorki, spadek zaufania społecznego. W ostatniej części opracowania autorka zastanawia się jaką rolę w tworzeniu kultury opartej na zaufaniu odgrywają współczesne korporacje wielokulturowe.

In this text I try to describe why trust has a profound meaning in contemporary world dominated by change. I analyze the context of contemporary Western Cultures with a special emphasis on globalization and the changes which it creates. I try to show the consequences of globalization reflected in the erosion of trust. In the end of this text, I propose to look at contemporary multicultural corporations from a new angle, emphasizing their ability to create small communities. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Baudrillard J. (1994) Simulacra and Simulation. University of Michigan Press.
 2. Bauman Z. (1991) Modernity and Ambivalence. Polity Press in association with Blackwell Publishers.
 3. Bauman Z. (1998) Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University Press.
 4. Bauman Z. (2004) Wasted Lives. Modernity and its Outcasts. Cambridge: Polity Press.
 5. Beck U. (1992) Risk society: Towards a New Modernity. Sage Publications.
 6. Czapiski J. (2009) Diagnoza społeczna. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 7. Durkheim E. (1997) The Division of Labor in Society. New York: Free Press.
 8. Erikson E.H. (1994) Childchood and Society. W.W. Norton.
 9. Fukuyama F. (1995). Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity. London: Penguin.
 10. Giddens A. (1991) Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Polity Press Cambridge.
 11. Hall E.T. (1973). The Silent language. Publisher: Anchor.
 12. Klein N. (1999) No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies. New York: Picador USA.
 13. Kymlicka W. (1990) Contemporary Political Philosophy. An Introduction. Oxford University Press.
 14. Lerner R.M., Hultsh D.F. (1983) Human Development. A Life Span Prospective. New York: McGraw--Hill.
 15. Mamzer H. (2008). Poczucie bezpieczeństwa ontologicznego. Uwarunkowania społeczno- kulturowe. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 16. Putnam R. (2001) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
 17. Rorty R. (1989) Contingency, irony and solidarity. Cambridge University Press.
 18. Schultz DP., Schultz S.E. (1986). "Psychology and Industry". An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. New York: Macmillan.
 19. Sztompka P. (1999) Trust: A Sociological Theory. Cambridge University Press.
 20. Vander Zanden J.W. (1988) The Social Experience. New York: Random House.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu