BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Elkouche Mohamed (Oujda University)
Title
Intercultural Dialogue: Between Theory & Practice
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2010, t. 31, s. 21-28, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Intercultural Dialog on Trust
Keyword
Badania międzykulturowe, Dialog społeczny, Różnice kulturowe, Dialog międzykulturowy
Intercultural research, Social dialogue, Cultural differences, Intercultural dialogue
Abstract
Niniejszy artykuł porusza problematyczną kwestię dialogu międzykulturowego. Autor zwraca uwagę na rozbieżności jakie pojawiają się między teoretycznym a praktycznym aspektem tej sprawy oraz analizuje sytuacje, w jakich racjonalny dyskurs polityczny nie potrafi znaleźć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wylicza także najważniejsze zjawiska, które mogą zakłócać lub wręcz uniemożliwiać dialog międzykulturowy.

This paper aims at shedding some light on the problematic issue of intercultural dialogue. It puts a special focus on the discrepancy that often exists between theory and practice insofar as this question is concerned. For it is quite noticeable that there is a very wide gap between what one finds in theoretical texts or rational political discourses and what one finds in reality, as I am going to illustrate very soon. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Enmanjra , Mehdi 1995, 'Cultural Diversity: Key to Survivalin the Future'. Revue de la Faculte des Lettres, Oujda, Nr 5.
  2. Huntington, Samuel 1996, The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. London, New York: Touchstone Books.
  3. Obama, Barack, Cairo Speech, http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html.
  4. Young, Robert 1995, Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race. London, New York: Routledge.
  5. Yousuf Ali. Abdallah 1934, Trans, The Glotious Kuran. Beyrouth: Dar Alfikr.
  6. http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Paper_final_revised_EN.pdf.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu