BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarzewicz Agnieszka (Akademia Pomorska)
Title
Orientalism Versus Occidentalism: the Axiological Confines of Interpretation
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2010, t. 31, s. 29-42, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Intercultural Dialog on Trust
Keyword
Badania międzykulturowe, Różnice kulturowe, Zachowania komunikacyjne
Intercultural research, Cultural differences, Communication behaviours
Abstract
Znakiem rozpoznawczym naszej epoki stało się zwiększenie intensywności komunikacji społecznej. Media często występują w roli organizatora naszego życia publicznego i prywatnego. Cyfrowa rewolucja doprowadziła do niespotykanej skali, zakresu i prędkości osobistych lub instytucjonalnych interakcji, w ich obrębie - i różnic międzykulturowych. Dostęp do wszelakich informacji zdaje się być coraz mniej ograniczony a świat stopniowo kurczy się do rozmiarów "globalnej wioski". W takich okolicznościach łatwiej dostrzegalne i niekiedy nawet problematyczne mogą stawać się różnice między kulturami.

An increased intensity of social communication has become a hallmark of the era live in since new media commenced organizing our public and private life. The digital revolution has resulted in an unprecedented scale, scope, and speed of personal or institutional interactions, in their intra - and intercultural variations. Potentially unlimited possibility to interact with the others expands the opportunity to information access. As far as the new media in the context of technological acquirements are concerned, it is not misleading to view the world as a realm shrinking in size or duration. Indeed, the world has contracted into a "global village". (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Buchowski M. (1996), Via Media: on the Consequences of Historical Epistemology for the Problem of Rationality. In: Epistemology and History. Humanities as a Philosophical Problem and Jerzy Kmita's Approach to it, edited by Anna Zeidler-Janiszewska, Amsterdam-Atlanta: Rodopi, p. 181-196.
 2. Fish, Stanley (2007), Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, Kraków: Universitas.
 3. Foucault, Michel (2004) The Archaeology of Knowledge, London: Routledge.
 4. Kapuciski, Ryszard (2006), Kraków: Wydawnictwo Znak.
 5. Kmita, Jerzy (1996), Towards cultural relativism with a small V". In: Epistemology and History. Humanities as a Philosophical Problem and Jerzy Kmita's Approach to it, edited by Anna Zeidler-Janiszewska, Amsterdam-Atlanta: Rodopi, p. 540-614.
 6. Lewis, Bernard (1994) Islam and the West, USA: Oxford University Press.
 7. Putnam, Hilary (1992), Realism with a Human Face, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 8. Reale, Giovanni (2003), Myśl starożytna, Lublin: KUL.
 9. Said, Edward (2003) Orientalism, London: Penguin; first published in 1978.
 10. Said, Edward (2005) Nation, Language and the Ethics of Translation. In: The Public Role of Writers and Intellectuals, edited by Sandra Bermann and Michael Wood, New Jersey: Princeton University Press, p. 15-29.
 11. Szahaj, Andrzej, 2004, L pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków: Universitas.
 12. Szahaj, Andrzej (2007), Zwrot antypozytywistyczny dopełniony. W: Filozofia i etyka interpretacji, Adam F. Kola, Andrzej Szahaj (red.), Kraków: Universitas, s. 7-14.
 13. Szahaj, Andrzej (2008) Relatywizm i fundamentalizm, Toru: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika.
 14. Weber, Max (1904) "Objectivity' in Social Science". In: Classical Sociological Theory (2007), edited by Craig Calhoun, Joseph Gerteis, James Moody, Steven Pfaff, Indermohan Virk, Blackwell Publishing, p. 211-217.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu