BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdrodowska Magdalena (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Mediated Dialogue Between Cultures: a (Dis)Trust's Impact on Minorities' Television Programmes' Production and Reception
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2010, t. 31, s. 111-122, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Intercultural Dialog on Trust
Keyword
Programy telewizyjne, Dialog społeczny, Kontakty interkulturowe, Komunikowanie międzykulturowe
Television programs, Social dialogue, Intercultural contacts, Intercultural communication
Abstract
W artykule poruszono temat mediów (telewizji) w kontekście problemów mniejszości kulturowych i dialogu międzykulturowego. Autorka zwraca uwagę, że zagadnienie mniejszości kulturowych nie zamyka się już jedynie na żołnierzach, misjonarzach i antropologach, którzy są niejako delegowani do innych krajów z uwagi na swoją profesję. Coraz więcej ludzi zupełnie dobrowolnie opuszcza swój kraj z wszelakich powodów: ekonomicznych, politycznych, ideowych itp. W artykule przedstawiono praktyki stosowane w mediach względem mniejszości kulturowych, obiektywizm tych mediów i wpływ zaufania społecznego między kulturami na programy mniejszości kulturowych.

Intercultural communication becomes an experience familiar to the growing number of people. It is not only the soldiers, entrepreneurs, anthropologists or missionaries that leave their homes and countries to encounter the Other. There are new social groups for whom the intercultural contact and communication becomes an immanent element of life experience. These are people who leave their homes on voluntary basis like tourists and travellers1 for whom journey and the diversity the Other provides the break from the boredom of everyday life, from homogeneity of their social and cultural context. There is also a large group of migrants, whose experience with the Other is less wilful, grounded on the economic or political basis - these are casual labourers and refugees. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 2005.
  2. Hall S., Kodowanie, dekodowanie, "Przekazy i Opinie", 1987, vol. 1-2.
  3. Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, ed. L. Adamczuk, S. Łodziński, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006.
  4. Paleczny T., Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Wyd. Krakowskiej Szkoły Wyższej, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu